خدمات هوایی میان افغانستان و امارات متحدۀ عربی امضاء شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 3میزان

داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه، ظهر امروز یک موافقتنامه پیرامون خدمات هوایی با همتای اماراتی اش شیخ عبدالله در حاشیۀ شصت و هشتمین مجمع عمومی ملل متحد در نیو یارک به امضاء رسانید.
دفترمطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر خبرداد، هر دو وزیر امور خارجه، بر اهمیت ترانسپورت هوایی به عنوان وسیلۀ ایجاد و رشد دوستی، درک و همکاری میان مردم هر دو کشور تأکید نموده و علاقه مند توسعۀ فرصت های ترانسپورت هوایی بین المللی شدند.
این موافقتنامه برای شرکتهای هوایی هر دو کشور این فرصت را مساعد می سازد تا طیاره های آنها در قلمروهای یکدیگر،  بدون نشست پرواز کرده و در قلمرو یکدیگر برای مقاصد غیر ترافیکی توقف کنند و  مسافرین، کارگو، و وسایل مسافرین را به قلمرو یکدیگر انتقال دهند.
مطابق این موافقتنامه هردو کشور حق دارند تا از خطوط هوایی، میادین هوایی، و تسهیلات دیگر بدون کدام تبعیض  استفاده کنند.
پروازهای منظم و روزانۀ شرکتهای هوایی افغانی و اماراتی از قبل نیز  میان افغانستان و امارات متحده وجود داشته است. اخیراً خطوط هوایی امارات اعلان نمود که پروازهای بین المللی خود را در ماه دسمبر به میدان هوایی بین المللی کابل آغاز خواهد کرد.ختم / عبدالخالق

back to top