09 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شش چهره برتر پایان رقابت های جمناستیک شناسایی شدند

شش چهره برتر پایان رقابت های جمناستیک شناسایی شدند

کابل باختر 9 حوت شش چهره برتر در مکان های نخست...

خوش بینی دهقانان بدخشان به حاصلات شان در سال آینده

خوش بینی دهقانان بدخشان به حاصلات شان در سال آینده

فیض آباد باختر 9 حوت مسوولان ریاست زراعت ومالداری بدخشان می...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

کندز باختر 9 حوت
هفت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی ویژه در کندز گرفتار شدند.
احمد جاوید سلیم سخنگوی نیروهای  کماندو به آژانس باختر گفت عملیات ویژه که از سوی نیروهای کماندو در ساحه بز قندهاری مربوط شهر کندز راه اندازی شده بود دیشب هفت تن از افراد طالبان گرفتار وچندین طالب دیگر کشته وزخمی شدند .
منبع افزود، دراین عملیات که هنوز هم ادامه دارد به افراد ملکی ونیروهای نظامی آسیبی نرسیده است .

فرصت برای ارج گذاری و رفع مشکلات
کابل باختر 9 حوت
امروز 9 حوت روز ملی نیروهای امنیتی – دفاعی کشور بوده این روز میتواند ارج گذاری به جانفشانی و زحمات باشد که این نیروها آن را متحمل میشوند.
9 حوت پاسخ مناسب وجای شکران و تشکر از نیروهای امنیتی- دفاعی کشور است که در برابر هراس افگنان ایستاده اند، تجاوز بیرونی را پاسخ میدهند و نمی گذارند تا کشور دست خوش افراط گرایی شود وباند های مافیایی در آن حاکم شود .
با آنکه این روز میتواند یک فرصت برای ارج گذاری از نیروهای امنیتی – دفاعی باشد درعین حال میتواند این موقع را دهد که این نیروها به چه مشکلات مواجه اند ودر حالیکه در بدترین شرایط در دفاع از مردم وکشور قرار دارند چه چالش را به دوش میکشند این نیروها در میدان جنگ دستاورد های خوبی دارند مگر این دستاورد دربا چه امکانات به میان آمده است.
حرف های وجود دارد که عساکر ما در میدان جنگ به گونه یی مناسب اکمال نمی شوند در میدان جنگ هماهنگی وجود ندارند، حقوق شان به وقت وزمان آن پرداخت نمیگردد در دوره بعد از خدمت مشکلات خود را دارند معلول ومعیوب این نیروها از نظر انداخته میشوند  برای عساکر گمشده کمتر کار صورت گرفته ، خانواده های شهدا این نیروها در حصه دریافت حقوق شان مشکلات دارند وحرف های دیگر.
اکنون این سوال مطرح است که روز ملی نیروهای امنیتی- دفاعی میتواند  زمینه ساز حل مشکلات گردد که نیروهای امنیتی- دفاعی ما با آن مواجه اند و یا 9 حوت چون روز های دیگر تاریخی که در تقویم افغانستان نشانی شده ا ند یک روز تشریفاتی یا کلیشه یی خواهد بود که با سخنرانی ها و تعهدات آغاز وانجام خواهند شد!
یک عضو شورای ملی که از ولایت کابل نماینده گی میکند  در این رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت: نامگذاری چنین یک روز برای نیروهای امنیتی – دفاعی یک کار نیک است برای آنها مورال می بخشد و بر این نکته صحه که دولت و  مردم درحمایت از آنان قرار دارد .
مگر آرزو این نیروها در این ا ست که 9 حوت یک روز تشریفاتی نباشد، اگر از پایمردی و شجاعت عسکر وافسر افغان یاد میشود بهتر است به مشکلات آنهانیز پرداخته شود امروز نظامیان ما که درمیان دود وآتش ، خاک وغبار در دفاع از  کشور قرار دارند مشکلات جدی را سپری میکنند  ترس آنها از دشمن نیست بل آنها مورال وجرئت خوبی دارند مشکل آنها بی تفاوتی، بی عدالتی، عدم رسیدگی به موقع به نیازمندی های است که یک عسکر و یک نظامی به آن ضرورت دارد امید است که رهبران حکومت وحدت ملی در 9 حوت به این خواست ها رسیده گی کنند وآن را مدنظر داشته باشند  ودر سال آینده درچنین یک روز از رفع خلا های موجود به مردم اطمینان دهند درغیر آن تجلیل از چنین یک روز کلیشه یی و تشریفاتی خواهد بود.
این عضو شورای ملی تاکید دارد که رئیس جمهور غنی باید گفته های را در روز فراغت شماری از افسران جوانان در اکادمی ملی نظامی مارشال فهیم بیان داشته و قول داده بود که فساد پیشه گان درنهاد های نظامی را محاکمه میکند، به آن  عمل کند.
جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسایل نظامی میگوید: بهتر بود که نامگذاری روز ملی نیروهای دفاعی – امنیتی با مرور اوراق تاریخ ، بخصوص اوراق تاریخ معاصر  صورت میگرفت به هر ترتیب نامگذاری چنین یک روز میتواند برای عسکر وافسر ما مورال بخشد مگر این کفایت نمیکند  باید به وضعیت مالی ، لوژیستگی و روانی آنها نیز توجه شود.
جاوید کوهستانی آگاه امور سیاسی ونظامی دراین رابطه به آژانس باختر گفت نام گذاری  9 حوت بنام روز ملی نیروها امنیتی و دفاعی یک اقدام نیک است واین نیروها باید ستوده شوند.
اما از نظر من این اقدام  با یک بخش تاریخی ورویداد های گذشته صورت میگرفت که چنین روز را یکی از روزهای ملی اعلام میگردید بهتر بود اعلام این روز جایگاه تعریف شده ندارد .
او افزود روز ملی نیروهای امنیتی ودفاعی باید مصادف با  روز های مهم  تاریخی ، روز شهدا و یا امضا برخی از معاهده تاریخی همزمان صورت  میگرفت .
اما جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که 9  حوت یک فرصت خوب برای ارج گذاری از زخمات نیروهای امنیتی وفاعی است ومیتوان فرهنگ سپاس گذاری از این نیروها را نهادینه سازد .
او در رابطه به این ادعا که عسکر و سرباز به موقع اکمال نشده اند گفت که دراین رابطه اقدامات زیادی صورت گرفته و روند اکمال وتجهیز نیروها به گونه یی مناسبت طبق برنامه صورت گرفته ومشکلی خاصی وجود ندارد.
به هر ترتیب روز9 حوت یک روز خاص برای مردم افغانستان است مردم ما دراین روز کارنامه های وشجاعت آنانی را پاس میدارند که درد فاع از زندگی مردم ودر دفاع از حریم کشور قرار دارند امید ها بر این است که این روز درکنار آنکه برای ارج گذاری از این نیروها یک فرصت است فرصتی برای رفع خلا ها نیز باشد .

کابل باختر/ 9/ حوت
بیست هراس افگن به شمول والی نام نهاد طالبان برای ولایت کندز طی 24 ساعت گذشته کشته شدند
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین به آژانس باختر،از اثردرگیری نیروهای دفاعی وامنیتی کشور باطالبان هراس افگن وضربات قوای هوایی درساحات نهرکهنه ، با جوری وپل مومن ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز بشمول ملا سلام والی نام نهاد طالبان برای ولایت کندز باخالد یاورش ویک سرگروپ آنان بنام قاری امین هفده طالب کشته ، 9 تن زخمی ویک عراده وسایط نقلیه دشمن تخریب گردیده است.
همچنان درجریان عملیات مشترک تصفیوی تحت نام نوید 33 درولایت بغلان به حمایه قوتهای توپچی و ضربات هوائی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور در ساحات پل درقد ، عرب تپه وعلاوالدین خیل دند غوی ولایت بغلان  سه  طالب هراس افگن کشته وهفت طالب دیگر زخمی گردیده است.

کابل باختر/ 8/ حوت
مادر! همیشه درگوشم زمزمه میکردی که بعداز ادای احترام به مادر، عشق به مادر وطن فرض است  و تکرار میکردی که خدمت به مادر وطن برای هر جوان یک دین است ، بعداز خدمت زیر بیرق یک پسر جوان را می توان مرد نامید درغیر آن مردانگی فردی که خدمت زیر بیرق را نکرده و از خاک  وطن که حیثیت ناموس را دارد دفاع نکند به اثبات نمی رسد .
مادرجان ! این گفته هایت همیشه گوشم را نوازش میداد درتمام خلوت ها در گوشم طنین انداز بودکه وطن برهرفرد حق دارد و هر فرد حق زندگی کردن و استفاده از مزایای زندگی را درخاک خود دارد.
مادر، این گفته ها یت باعث شد تا من در صف اول جانبازی و سربازی درمقابل دشمنان وطن ایستاده شوم وخود را آماده ایثار درراه خدمت به وطن کنم .
اینکه در جبهه داغ سینه ام را سپر مرمی دشمن های قسم خورده و فروخته شده به کلدار کردم شب و روز بی آنکه خورد ونوش داشته باشم می رزمم و دشمن را با تمام طرح های هراس افگنانه آن که به همیاری بزرگان شان برای ایجاد دهشت ووحشت در سر دارند ، زمین گیر ساختم .
میدانی مادر  که از چه هراس دارم از فردا نامعلوم که انتظار ترا میکشد، از اینکه اگر من دراین راه قربان شوم از خواهرم، از برادرکوچکم که چشم انتظار بدر دوخته و منتظر برگشت من است ، از پدرم که جوانی و توانایی اش را درراه پرورش من به مصرف رسانده و به گفته بزرگان منتظر ثمره نهال عمرش میباشد چه خواهد شد ؟
وبالاخره این غصه مرا درخود می پیچید که آیا آنقدر مروت و مردانگی دروجودبزرگان و صلاحیت داران ما موجوداست که تابوت مرا با قدم های استوار و گل پوش کرده به خانه برای آخرین وداع با شمایان بیاورند ؟ چون امروز درکشور ما ارزان ترین چیز  مردن شده است .
آنقدر دراین جنگ لعنتی کشته دادیم که فکر کنم مردن یک سرباز بی نام و نشان که جام شهادت نوش میکند برای بزرگان که هزار ویک مشغله در سردارند بی تفاوت تر ازیک چشم برهم زدن باشد.
ای وا ای وا، شاعر شیرین کلام چه بیجا گفته .
ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید
برخاک مزار ما مشغول دعا باشید
چو شمع وجود ما قربان شما گردید
روشن گر شمع ما شاید که شما باشید

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL