03 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیشبینی وضعیت هوای شماری از شهر های کشور

پیشبینی وضعیت هوای شماری از شهر های کشور

کابل باختر3 اسد وضعیت هوای شماری از شهر های کشور به...

از هفته شبکه های اجتماعی در بلخ گرامیداشت شد

از هفته شبکه های اجتماعی در بلخ گرامیداشت شد

مزارشریف 3 اسد باختر از هفته شبکه های اجتماعی در شهر...

دوازده هراس افگن در کندز کشته شدند

دوازده هراس افگن در کندز کشته شدند

کندز 3 اسد باختر دوازده هراس افگن در ولسوالی های آقتاش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

کندز 1 اسد باختر
چهار عضو مهم طالبان مسلح دیروز توسط نیروهای امنیتی در ولایت کندز بازداشت شدند.
محفوظ الله اکبری سخنگوی زون ٨۰٨ سپین زر به آژانس باختر گفت که چهار عضو مهم طالبان که میخواستند یک زخمی شان را جهت تداوی از ولسوالی خان آباد به مرکز کندز انتقال دهند، در ساحه تپه مرچ مرکز ولایت کندز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
وی افزود که بازداشت شدگان به نام های حمیدالله، معراج الله، زین الله و عبدالقدوس مربوط گروه هراس افگن لعل محمد مشهور به زرقابی میباشند.احمد نعیم (دوستی)

میمنه – با ختر – 1 اسد
شصت چهار طالب مسلح در جریان عملیات های نیرو های امنیتی ودفاعی وخیزش های مردمی طی بیست چهارسا عت گذشته درفاریاب کشته شدند. در این عملیات ها همچنان سی و نه طالب دیگر به شمول یک پاکستانی زخم بر داشتند.
قو ماندان امنیه ولایت فار یاب به آژانس باختر گفت  که در این در گیری ها به نیرو های امنیتی و افراد ملکی آسیبی نرسیده است
بر مبنای یک خبر دیگر، منسوبان کوماندوی اردوی ملی ده طالب مسلح را دیشب در ولسوالی المار از پا در آوردند.
خبر حا کیست که یک منسوب کماندو نیز زخمی شده است#    لیلما

 میمنه – با ختر – 1 اسد
شصت چهار طالب مسلح در جریان عملیات های نیرو های امنیتی ودفاعی وخیزش های مردمی طی بیست چهارسا عت گذشته درفاریاب کشته شدند. در این عملیات ها همچنان سی و نه طالب دیگر به شمول یک پاکستانی زخم بر داشتند.
قو ماندان امنیه ولایت فار یاب به آژانس باختر گفت  که در این در گیری ها به نیرو های امنیتی و افراد ملکی آسیبی نرسیده است
بر مبنای یک خبر دیگر، منسوبان کوماندوی اردوی ملی ده طالب مسلح را دیشب در ولسوالی المار از پا در آوردند.
خبر حا کیست که یک منسوب کماندو نیز زخمی شده است#    لیلما

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL