امنیت شاهراه بغلان تامین می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری 2 جوزا باختر
قرارگاه امنیتی جدید در مسیر شاهراه بغلان - کندز دیروز ایجاد شد.
قرارگاه در قطع تحرکات طالبان و تامین شاهراه مهم است.
خان‌زاده مظلوم یار ولسوال بغلان مرکزی به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که این قرارگاه از سوی قول اردوی ۲۱۷ پا میر در ساحه جر خشک آن ولسوال به‌منظور قطع تحرکات طالبان و تامین امنیت شاهراه ایجاد شد ه است .
وی افزود که پیش‌ازاین طالبان مسلح در این ساحه بالای کاروان نظامیان و افراد ملکی حمله‌های هراس افگنی انجام می دادند.  احمد نعیم دوستی

back to top