پنج دزد گرفتارشدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۲/ جوزا
پولیس هرات ، تخار و بغلان درعملیات های جداگانه پنج نفر دزد را گرفتار کردند.
دفتر مطبوعاتی وزارت امورداخله به آژانس باختر خبرداد، افراد بازداشت شده متهم به سرقت موتر و مواشی می باشند.
همچنان پولیس ولایت خوست پنج تن را به اتهام دزدی چند پایه کمپیوتر بازداشت کرده اند.
طبق یک خبردیگر :پولیس امروز درمیدان هوایی کابل سه قاچاقبر موادمخدر، که سه صدوسی و هشت کپسول هیروئین را دربطن خویش جاسازی و به کشور هندوستان انتقال می دادند گرفتارکردند.
ختم/ شوخک

back to top