پنج طالب درجوزجان کشته شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شبرغان 31 ثور باختر
پنج طالب مسلح دیشب دردرولسوالی آقچۀ جوزجان کشته شدند
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین به آژانس باختراین طالبان درپی حمله هوایی نظامیان آن قول اردو بریک قرارگاه شان درولسوالی آقچه کشته شدند.
دراین حمله قراگاه دشمن به کلی تخریب شد وتجیزات وجنگ افزارهای طالبان نیزازبین برده شد
ابوی

back to top