دوازده کیلوگرام تریاک درخوست به دست آمد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /14 سرطات/ باختر
سخنگوی معینیت مبارزه بامواد مخدر وزارت امور داخله گفت که پولیس،دوازده کیلوگرام تریاک را ازخوست به دست آورد.
اسدالله یادگاری امروز گفت که پولیس تریاک یاد شده را ازیک موترنوع سراچه  حین بازرسی به دست آورد.
وی گفت رانندۀ موتر،موادمخدربه دست آمده را می خواست  ازیکی ازولسوالی های آن ولایت به مرکزخوست انتقال دهد، او نیزبازداشت شد.حبیب سادات

Last modified on ???? ، 14 ????? 1399 ، 09:40
back to top