امنیت ملی در فاریاب یک دستگاه تولید مشروبات را کشف کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

میمنه/ 20 اسد/ باختر
منسوبان امنیت ملی فاریاب یک دستگاه تولید مشروبات الکولی را کشف وضبط کردند.
به گزارش مسوول دفتر مطبوعاتی قومندانی امنیه فاریاب، منسوبان آن اداره  دیشب در ولسوالی پشتونکوت فاریاب در تشریک مساعی باپولیس ملی یک دستگاه تولید مشروبات الکولی را باچهار صد لیتر کشمش تخمر شده کشف وضبط کردند.
گفته می شود که در این رویداد چهار فیر مرمی اس پی جی 9 و دوبمب دستی بامقدار مهمات نیز از قریه بلوچ شاه آن ولسوالی به دست آمده است .
منبع افزود که در پیوند به قضیه پولیس یک تن راباز داشت کرده است . لیلما.

back to top