اطلاعیه قومندانی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 20 اسد / باختر
اطلاعیه قومندانی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق
به اطلاع محصلان صنوف اول جدید شمول، دوم، سوم و لیسانس داخل خدمت (مرکزوزون ها) قومندانی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق رسانیده می‌شود که روزشنبه  25 اسد سال روان  درس های شان آغاز می‌ شود.
محصلان با درنظرداشت رعایت نکات صحی، به تاریخ ذکر شده به درس خود حاضرشوند.
همچنان آوردن هر نوع تیلفون و وسایل الکترونیکی به داخل اکادمی ممنوع است .
احمدضیا احمدی

back to top