06 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ؛ بایرن مونیخ – ریال مادرید

کابل 5 ثورباختر دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه...

اعلامیه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 5 ثور دشمنان افغانستان و آزادی بیان امروز عبدالمنان...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 5 ثور
جلسه و میزگردی بین کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و نمایندگان جامعه بین المللی در مورد امنیت خبرنگاران و معافیت از مجازات، امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوربرگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، این جلسه با حضور نهاد های رسانه یی داخلی، اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، نماینده اتحادیه اروپا، نمایندگان دفتر یونسکو، سفیر بریتانیا، سفیر جرمنی، نماینده سفارت سویدن، سفیر هالند، سفیر دنمارک، سفیر اسپانیا، برگزار شد.
در این جلسه، چگونگی تأمین امنیت و بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران در دستگاه عدلی وقضایی افغانستان، وضعیت دسترسی به اطلاعات، حمایت از آزادی بیان، وضعیت ژورنالیزم حرفه یی، تقویت کیفیت رسانه یی، مشکل زنان ژورنالیست و مشکلات مختلف دیگر فراروی کار کرد و فعالیت رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در سخنان افتتاحیه این جلسه، از نهاد های داخلی حمایت کننده از رسانه ها، نهاد های عدلی وقضایی کشور برای بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران و حمایت نهاد های بین المللی و همکاران جامعه جهانی برای حمایت از آزادی رسانه و آزادی بیان در افغانستان ابراز خرسندی و قدردانی کرد.
معاون رئیس جمهور ارتقای وضعیت رسانه یی و کسب جایگاه جدید وضعیت آزادی بیان در افغانستان را در گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز برای مردم افغانستان و جامعه رسانه یی کشور تبریک گفته و آن را یک دستاورد قابل توجه عنوان کرد.
به گفته معاون رئیس جمهور در گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز، کشور افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان از جایگاه گذشته دو درجه ارتقا یافته و از مجموع هفت شاخص مربوطه، در چهار شاخص آن در سطح کشور های منطقه پیشتاز است.
استاد دانش تأکید کرد که حکومت افغانستان در کنار نهاد های حمایت کننده از فعالیت های رسانه یی و آزادی بیان، برای حفظ آزادی بیان بعنوان یکی از مهمترین دست آوردهای مشترک دولت و مبارزات شهروندان کشور مصمم و مسؤل است.
استاد دانش آزادی بیان را یکی از ارزش های مشترک جامعه امروز بشری خوانده و آن را بعنوان یکی از حقوق طبیعی و بنیادین جامعه بشری عنوان کرد. وی گفت که آزادی بیان یکی از شاخص اصلی برای تطبیق ارزش های دموکراتیک است وافغانستان در شاخص آزادی بیان در بخش تحکیم و تقویت دموکراسی دارای جایگاه مناسب است. در گزارش گزارشگران بدون مرز، از فعالیت و دست آورد های کمیته مشترک رسانه ها وحکومت به نیکی یاد شده است.
استاد دانش، ضمن یاد آوری چالش های موجود در برابر صیانت از آزادی بیان و فعالیت رسانه یی در کشور، به بخشی از فعالیت های انجام شده در زمینه تقویت آزادی بیان نیز اشاره کرد.
معاون رئیس جمهور، اسناد تقنینی و تنظیم مقررات در راستای فعالیت آزادانه رسانه ها، تقویت رسانه های خصوصی و افزایش حجم فعالیت آنان، حق دسترسی به اطلاعات و تعدیل و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات و همچنین ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه ها را بعنوان شماری از فعالیت ها و کار کرد های انجام شده در راستای تقویت آزادی بیان و آزادی رسانه در افغانستان عنوان کرد.
استاد دانش فعالیت های کمیته مشترک حکومت و رسانه ها را در بخش حمایت از رسانه ها و پیگیری دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران، مؤثر خواند و ایجاد انسجام بین رسانه ها و حکومت، بررسی تعقیب رویداد ها وخشونت علیه خبرنگاران، نهایی سازی دوسیه های باقی مانده خشونت علیه خبرنگاران و تقویت و احیای صندوق حمایت از خبرنگاران را از جمله دست آورد های مهم کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بیان کرد.
معاون رئیس جهور حمایت و کمک های جامعه جهانی را برای گسترش فعالیت های کمیته مشترک حمایت ورسانه ها در مرکز و ولایات، مؤثر خوانده و بر حمایت بیشتر همکاران بین المللی افغانستان در این زمینه تأکید کرد.
در این جلسه یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز تلاش های معاون رئیس جمهور را بعنوان رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها و دستاورد های این کمیته را در بیشتر از یک سال گذشته، پردستاورد و قابل ستایش خواند. وی برحمایت و تداوم همکاری سازمان ملل متحد و  دیگر همکاران بین المللی افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان و جامعه رسانه یی کشور تأکید کرد.
سفیر هالند، نیز ضمن صحبت کوتاهی ارتقای جایگاه افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان را در گزارش گزارشگران بدون مرز تبریک گفت و آمادگی کشورش را برای حمایت از آزادی بیان درافغانستان و کمک به روند ارتقای ظرفیت حرفوی و مسلکی رسانه ها در افغانستان اعلام داشت.
نماینده اتحادیه اروپا نیز از تلاش های صورت گرفته برای تقویت آزادی بیان، مصئونیت رسانه در افغانستان ابراز خرسندی کرد و بر همکاری اتحادیه اروپا در راستای تقویت آزادی رسانه و آزادی بیان در افغانستان تأکید کرد.
نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها نیز در این جلسه صحبت کردند و ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته از جانب حکومت در راستای بهبود وضعیت ژورنالیستان در افغانستان، بر ضرورت حمایت از زنان ژورنالیست، نهایی سازی دوسیه های باقی مانده خشونت علیه خبرنگاران، تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، تأمین امنیت خبرنگاران و تسریع در روند محکمه عاملان دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران تأکید ورزیدند.
در بحثی که راجع به اجندای جلسه توسط شرکت کنندگان صورت گرفت، خشونت علیه خبرنگاران، عدم دسترسی جامعه رسانه یی به اطلاعات، عدم  رشد ژورنالیزم حرفه یی، کمبود کیفیت و عدم توجه به ارتقای ظرفیت رسانه به لحاظ حرفوی، مشکلات در برابر زنان ژورنالیست و مشکلات مالی و اقتصادی رسانه ها بعنوان شماری از چالش های موجود فراروی کارکرد و فعالیت جامعه خبرنگاری و اهالی رسانه و آزادی بیان در افغانستان مطرح و در این زمینه بحث و تبادل نظر مؤثر صورت گرفت.
سرانجام با جمع بندی  معاون رئیس جمهور از مباحث ارائه شده در خصوص مشکلات فراروی خبرنگاران و نهاد های ژورنالیستان در افغانستان، حمایت تخنیکی از رسانه ها، ضرورت جلسات مشترک بین کمیته مشترک رسانه ها و حکومت  با همکاران بین المللی افغانستان در حوزه حمایت از آزادی بیان و رسانه در کشور، همکاری از صندوق حمایت از ژورنالیستان، ارتقای طرزالعمل کمیته مشترک به یک مقرره برای دایمی سازی این کمیته، حمایت جامعه جهانی از نهاد های ژورنالیستی در افغانستان و انسجام در مورد محکومیت خشونت علیه خبرنگاران، از جمله پیشنهادات اصلی برای تقویت نهاد های رسانه ی و آزادی بیان در افغانستان مطرح گردید.
نهاد های بین المللی شرکت کننده در این جلسه، پیشنهادات مطرح شده را بعنوان پیشنهاد مؤثر در راستای تقویت رسانه های افغانستان  عنوان کردند و در ضمن اعلام همکاری بر حمایت از آزادی بیان در افغانستان، وعده سپردند که برای ایجاد هماهنگی بیشتر و مؤثریت همکاری های بین المللی در حمایت وتقویت  از رسانه های افغانستان، یک جلسه خاص میان نهاد های بین المللی همکار با افغانستان برگزار خواهد شد.

کابل 5  ثورباختر
دوررفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه های فوتبال اروپا امشب با یک دیدار به پایان می رسد.
دراین دیدار بایرن مونیخ آلمان از ریال مادرید اسپانیا پذیرایی خواهد کرد.
این دیدار ساعت یازده و پانزده دقیقه شب به وقت افغانستان در الیانس آرینا ورزشگاه باشگاه بایرن برگزارخواهد شد.
دوتیم درحالی به مصاف هم می روند که از بیست و چهار بازی انجام داده با هم ، سهم هردو یازده پیروزی است و دو بازی دیگر شان با تساوی به پایان رسیده است.
دراین بیست و چهار بازی ریال سی وهفت بار دربرابر بایرن موفق به گول زنی شده است و بایرن هم توانسته سی وشش بار دروازه سفید پوشان مادرید را باز کند.
اما درپنج سال اخیر این ریال مادرید بوده که بیشترین پیروزی را دربرابر بایرن داشته است .
ریال برای این مصاف بزرگ ناچو مدافع اش را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت ، اما بایرن برای این دیدار حساس و نفس گیر سه بازیکن اصلی  اش را به دسترس ندارد.
ریال با پیروزی دربرابر یونتوس پا به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا گذاشته است و در مقابل بایرن سویای اسپانیا را شکست داد وبه نیمه نهایی راه یافت.
قرارگرفتن بیست و دو ستاره بزرگ دنیای فوتبال دربرابر هم با تفکرات دو مربی نام آشنا بنام زیدان  و هاینکس بازی جذاب و نفس گیری را نوید می دهد.
شب گذشته دو تیم دیگر موجود در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا یعنی آس روم ایتالیا و لیورپول انگلیس به مصاف هم رفتند ؛ دیداری که با برتری پنج بر دو لیورپول تیم میزبان همراه شد. ختم/ابوی

 

کابل باختر 5 ثور
دشمنان افغانستان و آزادی بیان امروز عبدالمنان ارغند خبرنگار محلی را در مربوطات حوزۀ نهم شهر قندهار در یک حملۀ تروریستی به شهادت رساندند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی و ابراز تاسف بخاطر شهادت عبدالمنان ارغند، گفت: تروریستان بخاطر پنهان کردن جنایات شان، از بین بردن آزادی بیان و ایجاد فضای وحشت، مردم عام و دست اندرکاران رسانه یی را هدف قرار می دهند که با این عملکرد شان، هیچگاهی به اهداف شوم خویش نخواهند رسید.
رئیس جمهور کشور به مسئولین مربوط هدایت داد تا چگونگی این حمله تروریستی را به گونه همه جانبه مورد بررسی قرار داده، عاملین آن را به پنجۀ قانون بسپارند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به آزادی بیان و رسانه ها متعهد است و از فعالیت های آزاد رسانه ها در چوکات قوانین نافذۀ کشور حمایت می کند. حملات تروریستی بالای رسانه ها و خبرنگاران، عزم و ارادۀ آنان را در بیان حقایق و اطلاع رسانی تضعیف نخواهد کرد.
رئیس جمهور مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانوادۀ شهید ارغند، دوستان و دست اندرکاران رسانه یی کشور ابراز می کند و برای عبدالمنان ارغند بهشت برین از درگاه ایزد متعال تمنا می نماید.# احمد ضیا احمدی 

کابل باختر 5 ثور
دوکتور نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت امور خارجه قبل از ظهر امروز، باوینی کمار سفیر جدیدجمهوری هند در کابل، ملاقات تعارفی کرد.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر، در جریان این ملاقات دوکتور اندیشه ، روی روابط و مناسبات نیک و تاریخی میان افغانستان و هند روشنی انداخته؛ اهمیت، ارزش و نقش مهم آن کشور را در تعاملات و معادلات و پیشرفت های اقتصادی، تجارتی، روند های مختلف سیاسی و فرهنگی، عرصه های بازسازی، ساختمانی و زراعت- ارزنده خوانده و ستایش نمود.
دوکتور اندیشه افزود که با همکاری سخاوتمندانه و چشم گیر جمهوری هند طی هفده سال گذشته با افغانستان، دوستی و روابط حسنه میان دو کشور تقویت و توسعه بیشتر یافته و فرصت های نهایت خوبی برای همکاری های بیشتر در بخش های مختلف بین دو کشور به میان آمده و خواهان تداوم و توسعه بیشتر مناسبات و همکاری به خصوص اعطای بورس های تحصیلی برای محصلین افغان و تبادل تجارب در بخش تکنالوژی معلوماتی گردید.

بعداً، وینی کمار سفیر جدید جمهوری هند مقیم کابل گفت آرزوی هند؛ صلح و ثبات، رفاه و پیشرفت اقتصادی مردم افغانستان است. هند به تداوم همکاری هایش با افغانستان در ساحات مختلف متعهد بوده و در آینده نیز هردو کشور در عرصه های مختلف منجمله تقویت و گسترش فعالیت های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی مشترکاً کار خواهند کرد." احمد ضیا احمدی
 

چهارشنبه ، 5 ثور 1397 ، 19:44

30 میلیون دالر لیلام میشود

کابل 5 ثور    باختر
بانک مرکزی مبلغ سی میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر، در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک سی میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی روز یکشنبه 9 ثور  سالروان به طور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند. ذبیح

کابل باختر 5 ثور
متن سخنرانی صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست عالی در مورد "ایجاد صلح و حفظ صلح"
مقر سازمان ملل متحد - نیویارک
۴ ثور ۱۳۹۷
بسم الله الرحمن الرحیم
جلالتمآب سر منشی سازمان ملل متحد،
جلالتمآب رئیس مجمع عمومی،
جلالتمآبان – رهبران محترم دولت ها و حکومت ها،
همکاران گرامی،
خانم ها و آقایان،
جای بسا افتخار است که در این مجمع و در این گراهمایی عظیم در خصوص رویکرد همه شمول سازمان ملل برای دستیابی به یک نظم جهانی صلح آمیز، سخن میگویم که مبنای آن "برنامۀ حفظ صلح" میباشد.
این چشم انداز در پاسخ به ماهیت چالش های تغییر پذیری شکل گرفته است که صلح و امنیت جهانی با آن مواجه است.
رسیدگی به این چالش ها، رویکرد منسجم تری را اقتضاء میکند که برای پیشبرد کار ایجاد صلح از یک دیدگاه جامع مناسب باشد.
این رویکرد جدید بطور مؤثر بر جلوگیری از بروز، تشدید، تداوم و اصرار بر نزاع و همچنان رسیدگی به محرکین اساسی و عوامل ریشه ای آن می پردازد.
این رویکرد همچنان بر اهمیت برنامه های انکشافی مؤثر تری در راستای پیشرفت جوامع سعادتمند و متکی بر حاکمیت قانون، تأکید میکند.
از دیدگاه ما، موفقیت "برنامۀ حفظ صلح" به چند عامل وابسته میباشد. 
به مثابۀ یک عنصر بنیادی، دولت ها مسئولیت دارند تا برای دستیابی به یک نظم جهانی قانونمند، اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد را احترام گذاشته و از آن متابعت کنند.
گاهی اوقات، دلایل جنگ ها متفاوت اند اما بی ثباتی و خشونت زمانی خیلی مشهود میگردد که اصول بین المللی زیر پا گذاشته شوند.
عدم متابعت از حقوق بین الملل، صلح پایدار را تضعیف میکند، در حالیکه متابعت و تطبیق آن در راستای حفظ و گسترش صلح ممد واقع میشود.
برای اینکه سازمان ملل متحد کارایی بیشتر داشته باشد، لازم است اصلاحات کافی در نظام آن وارد گردد تا بتوان به نتایج مطلوب در بخش های صلح، امنیت و انکشاف دست یافت.
ما از برنامۀ اصلاحات سرمنشی ملل متحد کاملاً پشتیبانی نموده و از پیشرفت های بدست آمده در این راستا استقبال میکنیم.
جناب رئیس،
در برنامۀ کار سازمان ملل، افغانستان در محراق توجه قرار داشته است.
مشارکت نیرومند ما با این سازمان باعث شده است تا حمایت جهانی را بدست آریم، تا شود که بتوانیم در مقابل چالش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای "حفظ صلح" ایستادگی کنیم.
از سال 2001 بدینسو، ما شاهد ظهور یک افغانستان مردم سالار با نهاد های استوار و یک جامعۀ مدنی متحرک هستیم که ازسوی جوانان مستعد و متعهد ما به پیش برده میشود.
با وجود چالش های امنیتی، حکومت وحدت ملی این دستاورد ها را استحکام می بخشد تا گامهایی بسوی خود کفایی برداشته باشد.
ما از تجربۀ خویش گفته میتوانیم که دخالت بین المللی در شرایط منازعه و پسامنازعه بائیست تا زمانی ادامه یابد که عوامل بنیادی بی ثباتی رفع گردیده و وضعیت کاملاً با ثبات شود.
همانست که دستاورد ها در راستای صلح مستحکم گردیده و مجال اندکی برای برگشت خشونت و منازعه باقی می ماند.
جناب رئیس،
گسترش منازعات جدید و تشدید منازعات دیرینه باعث به میان آمدن فضای آسیب پذیر بین المللی گردیده است. این وضعیت نشان میدهد که لازم است تدابیری اتخاذ گردند تا به کاستی ها در راستای پیش گیری و رسیدگی به عوامل ریشه ای پرداخته شود.
گرچه ماهیت منازعات بعضاً متفاوت است، اما هراس افگنی و افراطیت پیوسته با خشونت، به مثابۀ یک تهدید امنیتی و نقطۀ مشترک در خیلی از این منازعات مشهود است.
افغانستان در حال حاضر، همزمان مصروف کار تأمین صلح و همچنان مبارزه علیه شبکۀ تبهکاری از گروه های هراس افگن میباشد، که در منطقه از آن حمایت میشود و در کار است تا  تعادل و ثبات افغانستان را بر هم بزند.
اقتضا میکند تا اقدامات قاطعی در امر مبارزه با همۀ اشکال و انواع هراس افگنی بدون تفکیک، اتخاذ گردد.
در سلسلۀ اصلاحات سازمان  ملل، ایجاد دفتر ملل متحد برای مبارزه با هراس افگنی یک پیشرفت مهم میباشد.
ما امید وارهستیم که ایجاد این دفتر باعث شود همکاری ها میان دولت های عضو در سطوح مختلف واشکال جدید آغاز گردند.  
تمرکز عمده باید بر اتخاذ اقدامات بر وقت و مناسب در خصوص مکلفیت های مبارزه علیه هراس افگنی در چارچوب ستراتیژی جهانی ملل متحد برای مبارزه علیه هراس افگنی، باشد.
در ارتباط به پیش گیری منازعات، کار بیشتری باید انجام داد تا عوامل تحریک کننده را قبل از اینکه باعث بروز درگیری شود، کشف و رفع نمود.
برعلاوه، اقدامات سازمان ملل بائیست مطابق انواع گوناگون درگیری ها اعم از منازعات داخلی، منطقوی وبین المللی، عیارگردند.
جناب رئیس،
نیاز است توجه لازم برای از میان برداشتن فقر، ایجاد فرصت های اقتصادی و ایجاد یک فرهنگ احترام به حاکمیت قانون، مبذول داشته شود.     
پیشنهاداتی در راستای اصلاحات نظام انکشاف سازمان ملل میتواند از مضاعف بودن کوشش ها جلوگیری نموده و مؤلفه های واضحی را برای تقسیم کار تعریف کند.
ما باورمندیم که طرح و تحویل مساعدت های انکشافی بائیست با اوضاع روبه تغییر و واقعیت های عینی جدید پیوسته با اینکه دولت ها نهاد های خویش را استحکام بخشیده و اهداف انکشافی خود را تعیین میکنند، عیار گردند.
ما باورمندیم که رعایت اصل "مالکیت ملی" بر دستاورد های مطلوب مساعدت های انکشافی بطور مستقیم تأثیر گزار است.
افغانستان همچنان یک حامی نیرومند رویکرد "سازمان ملل واحد" میباشد، که در  چارچوب فعالیت های ملل متحد در وطن ما توجه تازه ای را مبذول داشته است.
جناب رئیس،
افغانستان از پیچیدگی های مربوط به امر ایجاد صلح بخوبی آگاهی دارد.
این مقصد، پر چالش اما والا در طول راه خالی از موانع و پسرفت ها نخواهد بود.
ما باورمندیم که با ارادۀ سیاسی قاطع، اجماع ملی و حمایت بین المللی در راستای کوشش های صلح، دستیابی به موفقیت ممکن است.
در چارچوب نشست پروسۀ کابل برای صلح و امنیت، ما تحرک تازه ای را در کوشش های صلح افغان محور خویش برای یک دستیابی به یک توافق سیاسی در ارتباط به منازعۀ کنونی، ایجاد نموده ایم.
پیشنهاد صلحی که از سوی رئیس جمهور غنی ارائه گردید امتیازات تازه ای را پیشکش میکند.
این پیشنهاد همچنان اصول مالکیت و رهبری ملی و هم نقش زنان را در همۀ مراحل این روند بشمول تصمیم گیری ها، در بر دارد.
ما در این روند همچنان از اندوخته های جامعۀ مدنی و روحانیون بهره میگیریم.
این روند "رویکرد همۀ جامعه" را که در قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل بر آن تأکید شده است، انعکاس میدهد.
ما از همۀ جوانب ذیدخل بشمول کشور های منطقه، میخواهیم که به روند صلح افغان محور ما تشریک مساعی نمایند تا شود که یک فضای مساعد برای گفتگو های مستقیم و نتیجه محور فراهم گردد.
جناب رئیس،
در خاتمه، تعهداتی که ما دراین کانفرانس می سپاریم، اساسی برای یک چارچوب بین المللی مؤثر تری برای حفظ صلح را فراهم خواهد داشت.
ما باید کوشش کنیم بر اصول و معیار های واحدی که حقوق بین الملل را احتوا میکند، چنگ بزنیم و همچنان مشارکت های جدیدی را در حمایت از یک رویکرد مؤثر تر و منسجم تر ملل متحد، تقویت و توسعه دهیم.
بدون شک که این کار باعث تأمین یک صلح عادلانه و پایدار برای تمام بشریت خواهد گردید. احمد ضیا احمدی

شهرجلال آباد 5 ثورباختر
شاروال جلال آباد می گوید کاروبار یخ در ولایت ننگرهار انحصاری نیست و هر کس می تواند بدان بپردازد.
او به انحصار درکارو بار یخ هشدار داد و گفت که هرکس با پرداخت مالیات به دولت و با سود اندک می تواند دست به تولید یخ بزند.
ننگرهار یکی ازولایت های گرمسیر افغانستان است . گرمای این ولایت در موسم گرما کمتر از پاکستان نیست.
درموسم گرما در ننگرهار نیاز بیشتری به یخ محسوس می شود ؛ طوری که این ولایت یکی از پرمصرف ترین ولایت ها در زمینه یخ است.
ریاض الله درمل شاروال شهرجلال آباد می گوید که تولید و کاروبار یخ در ننگرهار انحصاری نیست و هرکسی می تواند بدان درچارچوب قانون بپردازد.
این درحالیست که برخی حلقات درننگرهار تولید و کاروبار یخ را در انحصار خود قرارداده اند.
وی افزود که هرکسی با پرداخت مالیات و گرفتن جواز می تواند به تولید و کاروبار یخ در ننگرهار بپردازد.ختم/ابوی

شهرسرپل 5 ثورباختر
ساختمان جدید ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت سرپل تهداب گذاری شد.
این ساختمان به هزینه نوزده ملیون افغانی ازسوی اداره ارگان های محل ساخته می شود.
بسم الله شریفی رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت سرپل به آژانس باخترگفت که ساختمان جدید در سه منزل ، شانزده اتاق اداری ، سالون کنفرانس ها ، کتابخانه و دیگر نیاز های اداری – فرهنگی خواهد داشت و مشکل آنان را از نظر کمبود جای رفع خواهد ساخت.
عبدالملک عظیمی سرپرست ولایت سرپل درمراسم تهداب گذاری گفت که تلاش ها برای ساخت ساختمان برای همه اداره های دولتی در سرپل ادامه دارد.
او از شرکت پیمان کار خواست تا در ساخت تعمیر ریاست اطلاعات وفرهنگ سرپل کیفیت را در نظر بگیرد.ختم/ابوی

چهارشنبه ، 5 ثور 1397 ، 19:40

تلفات سنگین طالبان درننگرهار

شهرجلال آباد 5 ثورباختر
بیست طالب مسلح به شمول دو فرمانده این گروه در تازه ترین حمله های نیروهای ویژه امنیت ملی درولایت ننگرهارکشته شدند.
این طالبان شب گذشته در مخفیگاه های شان در ولسوالی شیرزادآن ولایت آماج قرارگرفتند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین حمله نیروهای ویژه امنیت ملی بیست طالب مسلح به شمول دو فرمانده محلی این گروه کشته شدند.
اوگفت دراین حمله چهار هراس افگن زخمی و سه تن دیگر شان ازسوی نظامیان بازداشت شدند.
طبق یک خبردیگر: دوعضو شبکه القاعده دریک حمله هوایی در ننگرهار امروزکشته شدند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت  این دو عضو القاعده مشغول مصروف فعالیت های ضد دولتی وسربازگیری درولایت ننگرهار بودند که آماج قرارگرفتند.
با این حال مقامات نظامی افغان از تلاش های القاعده برای احیای مراکز وآغاز فعالیت هایش در افغانستان به ویژه درشرق کشور هشدار داده اند.
به اساس یک خبر دیگر: یک انبار جنگ افزار طالبان درولایت ننگرهار کشف شد.
ازاین انبار  بمب های دستی ، واسکت انتحاری و مقداری مواد انفجاری بدست آمده است.
درپیوند به این رویداد کسی بازداشت نشده است و ماموران امنیتی می گویند تلاش ها برای شناسایی وبازداشت افراد درپیوند به این انبارجنگ افزار ادامه دارد.ختم/ابوی

کابل باختر5 ثور
اطلاعیه وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین !
روز شنبه 8 ثور سال روان  مصادف به پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان بوده  و به اساس حکم ماده 41 قانون کار، درکشور رخصتی عمومی میباشد . احمدضیا احمدی

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL