08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

کابل۵ حمل باختر مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده...

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

کابل 5ثور باختر معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع...

Youtube Player

khantry design

اعلانات



کابل۵ حمل باختر
مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط، ادارات حمایت کننده، شرکای کاری بین المللی و ادارات تمویل کننده امروز در کابل دایر گردید.
به گزارش آژانس باختر، درابتدا داکتر نجیب الله مجددی نماینده خاص ریاست جمهوری برای برنامه محو پولیو صحبت نموده و اشتراک نماینده گان ادارات ذیربط را در این مجلس بیانگر تعهد قوی حکومت افغانستان در امر مبارزه با مرض فلج اطفال یا پولیو عنوان کرده، گفت که جدیت حکومت افغانستان نه تنها در امر مبارزه با پولیو منتج به دست آورد های قابل ملاحظه گردیده است، بلکه یک همآهنگی قوی را میان وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی نیز به میان آورده است.
داکتر مجددی افزود: "با حمایت کامل دولت جمهوری اسلامی افغانستان  و  مساعدت سختاوتمندانه شرکای بین المللی و تمویل کننده گان، برنامه محو پولیو در مدتی کمی که به پیشرفت های خوبی نایل گردیده است و ما امید وار هستم که در آینده های نزدیک به محو کامل این مرض نایل آیم."

به همینگونه دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نا امنی را یک چالش بزرگ در برابر برنامه محو پولیو عنوان نموده، گفت که با آنهم بی طرفی برنامه حفظ گردیده، سهم جامعه در این برنامه بیشتر شده، مذاکرات به سطوح مختلف صورت گرفته و دسترسی به ساحات خارج از حاکمت دولت افزایش یافته است و ولایت کندز که برای 16 ماه گذشته غیر قابل دسترس بود، اخیراً خوشبختانه دسترسی به آن ولایت مساعد گردید و عجالتاً دو دور کمپاین محو پولیو طی 20 روز گذشته در آن ولایت راه اندازی گردید.
وزیر صحت عامه افزود: "در جریان سال 2016، گردش ویروس پولیو در یک جغرافیایی کوچک افغانستان محدود ګردید. سطح پوشش کمپاین های واکسیناسیون در 5 دور گذشته به بیش از 95 فیصد افزایش یافت که این خود امید واری را برای محو کامل این مرض معیوب کننده بیشتر می سازد."
در همین حال، نمایندگان وزارت های ذیربط، ادارات حمایت کننده، شرکای کاری بین المللی و ادارات تمویل کننده حمایت خود را در راستای محو کامل پولیو در افغانستان ابراز داشتند و نقش شورای عالی محو پولیو و حمایت شان را برای این برنامه بسیار ضروری خواندند.
شورای عالی محو پولیو اخیراً به منظور فراهم نمودن حمایت همه جانبه برای برنامه محو پولیو در افغانستان ایجاد گردیده است که در هر ربع سال به ریاست نماینده خاص ریاست جمهوری برای محو پولیو و به اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط مانند حج و اوقاف، معارف،  سکتور امینی، انکشاف دهات، مخابرات، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و سایر ادارات حمایت کننده، تمویل کننده گان و شرکای کاری بین المللی تدویر جلسه می نماید.
 

کابل باختر 5 ثور
داکتر غلام فاروق وردک امروز بعنوان وزیر جدید دولت در امور پارلمانی، توسط قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور، به مسؤلان و کارمندان آن وزارت معرفی شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، معاون رییس جمهور در برنامۀ معرفی وزیر جدید دولت درامور پارلمانی، بر نقش مؤثر و سازنده آن وزارت در راستای تحکیم رابطه بین دو قوۀ مجریه و مقننه تأکید ورزید.
معاون رییس جمهور با اشاره به اهمیت جایگاه و نقش وزارت دولت در امور پارلمانی منحیث تنظیم کنندۀ روابط بین دو رکن اساسی دولت گفت: هر نظام سیاسی متکی به تفکیک قوا است و تفکیک قوا نحوۀ تعامل بین ارکان سه گانه دولت را تعیین می کند.
دانش انسجام و هماهنگی میان قوای ثلاثه دولت را در شرایط حاضر نهایت ضروری و مؤثر خواند و افزود که تعامل میان حکومت و پارلمان در پیشبرد امور باید براساس ساختاری تنظیم شود که اهداف ملی را به صورت عالی تأمین نماید.
معاون رییس جمهور با اشاره به کارکرد گذشته و نقش کلیدی غلام فارق وردک در دیگرادارات دولتی، تصریح کرد که وزارت دولت در امور پارلمانی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ تسهیلات لازم اداری در رابطه میان دو قوۀ مقننه و مجریه نقش اساسی دارد.
داکتروردک نیز با ابراز خرسندی از اعتماد هیأت رهبری حکومت و حضور معاون رییس جمهور در این برنامه، گفت که بر اساس هدایات و راهنمایی های رهبری حکومت و درچارچوب قوانین، سعی می کند وظایف خویش را به صورت صادقه در راستای تحقق اهداف ملی انجام دهد.‏

کابل 5ثور باختر
معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع و رییس ستاد ارتش کشور، را به منسوبان آن وزارت معرفی نمود.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر میدهد،  در مراسمی که به همین مناسبت در وزارت دفاع ملی برگزار شده بود قانونپوه سرور دانش معاوندوم  رییس جمهور نخست شهادت سربازان اردوی ملی در قول اردوی 209 شاهین را تسلیت گفته و به روان شهدای نیروهای امنیتی و به خصوص شهدای قول اردوی شاهین درود فرستاد.
قانونپوه دانش گفت که اردوی ملی کشور اردوی با افتخاری است که از جان، مال و نوامیس ملی با سپر کردن سینه خود حراست می کنند و سربازان دلیر اردوی ملی به عنوان مدافعان عزت و غرور ملی در بین مردم افغانستان از جایگاه بلندی برخور دار اند.
قانونپوه سرور دانش در برنامه معرفی طارق شاه بهرامی بعنوان سرپرست وزارت دفاع و شریف یفتلی بعنوان رییس ستاد ارتش کشورگفت: آنانی که بدون هیچ ملاحظۀ مردم و سربازان فداکار وطن را به خاک و خون می کشند، باید بدون هیچ گونه ملاحظۀ سرکوب و نابود شوند.
سرور دانش به همین هدف تأکید کرد که رهبری وزارت دفاع باید بازنگری در استراتژی دفاعی، ارتقاء ظرفیت و تجهیز نیروهای امنیتی، مبارزه با فساد، جلوگیری از مداخلات سیاسی در اردوی کشور وملی سازی نیروهای امنیتی را در صدر اولویت های خود قرار دهد.
قانونپوه دانش افزود که ملت افغانستان همیشه حامی و پشتیبان واقعی نیروهای امنیتی کشور بوده است و باید ساختار نیروهای امنیتی کشور نیز ملی شود و مشارکت ملی اقوام در تمام سطوح نیروهای امنیتی کشور عملی گردد.
در این جلسه، سرپرست وزارت دفاع ملی و رییس ستاد ارتش کشور ضمن ابراز امتنان از اعتماد هیأت رهبری حکومت، تعهد سپردند که مطابق هدایت و رهنمایی های رهبری حکومت و خواست مردم افغانستان تلاش می کنند مسئولیت های شان را به صورت صادقانه پیش برند.
آنان همچنین تأکید ورزیدند که با تشخیص اولویت اساسی برای تقویت انسجام صفوف نیروهای امنیتی کشور به خصوص اردوی ملی، تلاش می کنند که با رفع کاستی های موجود، سنگر مبارزه با تروریزم و دشمنان مردم افغانستان همچنان مستحکم نگهدارند.

مزارشریف  باختر/ 5/ ثور
عطامحمد نوروالی بلخ اسد الله عفیف باختری شاعر توانا بلخ را با تقدیر نامه ومکافات نقدی نوازش کرد .
عفیف باختری سال گذشته مدال عالی سید جمال الدین افغان را ازمیان بیست ودوفرهنگی و شاعر از سراسر کشور مقام نخست را با مدال کسب کرده بود که چندی قبل نیز در جشنواره شعر امروز افغانستان که ازسوی اتحادیه نویسندگان کشور درپایتخت برگزارشده بود مقام شاعر ویژه ده سال اخیر را بدست آورد که مقام ولایت درحاشیه مجلس اداری ازوی تقدیر بعمل آورد عطا محمد نور والی بلخ از کارهای فرهنگی این شاعر ستایش کرد.
اسدالله عفیف باختری دربلخ به دنیا آمده و تا حال چهار مجموعه شعری چاپ کرده است . 

شهرتالفان 5 ثورباختر
تلاش ها برای بازپس گیری ساحه القناق ولسوالی درقد ولایت تخار از دست طالبان ادامه دارد.
مقامات امنیتی می گویند که نیروهای امنیتی به رهبری یاسین ضیا والی تخار درحال پیش روی اند.
این عملیات ویژه از صبح امروز در بخش هایی ازولسوالی درقد آغازشده ادامه دارد.
سنت الله تیموری سخنگوی والی تخار به آژانس باخترگفت که نیروهای امنیتی به رهبری والی چندین قریه را در ولسوالی درقد ازطالبان پس گرفتند و همچنان به پیشروی شان ادامه می دهند.
اوگفت دراین نبرد ها تلفاتی به طالبان وارد شده است اما میزان دقیق آن روشن نیست.
مسوولان محلی می گویند که هدف پاکسازی ساحه ستراتیژیک القناق ازوجود هراس افگنان است و عملیات نظامی هم تا رسیدن به این آرزو همچنان ادامه خواهد داشت.

شهرهرات 5 ثورباختر
ده ها هراس افگن در درگیری های میان گروهی طالبان در ولایت هرات کشته شدند.
این درگیری ها ازسه روز به این سو میان هواداران ملاهبت الله و ملا رسول از رهبران ارشد گروه طالبان درولسوالی شیندند اوج گرفته است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به آژانس باخترگفت که دراین نبرد ها بیست وپنج طالب مسلح کشته شدند و سی و دو تن دیگر شان زخم برداشتند.
درمیان کشته وزخمی شده ها چندین قوماندانی محلی طالبان نیز شامل اند.
ملا رسول ازرهبران گروه طالبان ملا هبت الله را به عنوان رهبر این گروه نمی شناسد و او را ازافراد وفادار به استخبارات پاکستان می دانند.
ازسویی هم ملا هبت الله به افرادش گفته تا برعلیه ملا رسول یکی از سران گروه طالبان بجنگند.
درگیری های میان گروهی طالبان تلفات مرگباری درگوشه کنار افغانستان به این گروه درپی داشته است.

کابل باختر 5 ثور
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزباسیدخالدهاشمی والی کاپیساوقوماندان امنیه آنولایت ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، دراین دیدارکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشت ،والی کاپیسا پیرامون وضعیت امنیتی واجتماعی وتطبیق برنامه‌های انکشافی دربخش‌های مختلف آن ولایت معلومات ارائه نموده ،افزودکه باهماهنگی وهمکاری مردم وتفاهم بزرگان باحکومت ونیروهای دلیرامنیتی ،وضعیت امنیتی بهترگردیده وزمینه خوب سرمایه گذاری درآنولایت مساعد می باشد.
هکذاسیدخالدهاشمی والی کاپیسا ازموقف گیری های ملی مجلس سنادرقبال مسایل مهم ملی ابرازقدردانی نموده خاطرنشان ساخت که بزرگان ولایت کاپیسا همواره ازتصمیم گیری های شورای ملی به صورت اخص مشرانوجرگه حمایت نموده ومی نمایند.
همینگونه قوماندان امنیه آن ولایت با مطرح ساختن برخی مشکلات اطمینان دادکه منسوبین دلیرامنیتی درتامین امنیت مردم ولایت کاپیساازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نخواهدکرد.
متعاقباً نایب مشرانوجرگه نقش مردم ومتنفذین قومی رادرتامین امنیت موثردانسته ، متعهد گردید که موارد یاد شده را با مسوولان مطرح بحث قرار می دهد.

کابل باختر 5 ثور
درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، وزیرعدلیه به یک سلسله پرسشهای سناتوران پاسخ ومعلومات ارائه نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،اما در نخست ، ازسالروزبعثت پیامبربزرگوار اسلام ؛حضرت محمد مصطفی(ص) یاد آوری گردیده این روز به کافه ملت مسلمان جهان تبریک گفته شد واظهارامیدواری گردید که به مناسبت این روز مبارک درمیهن عزیزافغانستان صلح وثبات دایمی برقرارشده؛ مردم مسلمان افغانستان درفضای اخوت وبرادری دینی به زندگی صلح آمیزشان ادامه دهند.
ازوزیرعدلیه درحالیکه معین وزارت دولت درامورپارلمانی نیزحضورداشت ؛ سناتور محمد حسن هوتک وسایراعضا سوالاتی را مبنی بر چگونگی فعالیت احزاب سیاسی درمطابقت به قوانین نافذه، منابع مالی آنها ؛ نداشتن گروه های نظامی ، فعالیت غیرقانونی وموضعگیری های خلاف منافع ملی ، توهین رهبران ازسوی برخی احزاب، حضور وفعالیت های غیر معیاری برخی احزاب؛ چگونگی فعالیت نهادهای اجتماعی ،عدم نشر یک تعداد قوانین به شمول قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار واذیت زنان واطفال وقانون خانواده، طی مراحل نشدن دوسیه های نسبتی محبوسان به وقت وزمان آن وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.
داکترعبدالبصیرانور وزیرعدلیه گفت مطابق به قانون موجود احزاب ؛ شصت ودو حزب سیاسی عملاً درکشور فعالیت داشته وفعالیت یازده حزب دیگر که شرایط قانونی را تکمیل ننموده بودند ؛ متوقف شده است وافزود دررابطه به فعالیت های ممنوعه احزاب سیاسی درقانون اساسی کشوربه صراحت تذکرداده شده است که احزاب سیاسی فعالیت های ذیل را انجام داده نمیتوانند: پیروی ازاهداف متناقض احکام دین مقدس اسلام وارزش های مندرجه قانون اساسی ،استفاده ازقوه یاخشونت،تحریک به تعصبات قومی ،نژادی ،سمتی ومذهبی، ایجادخطرمشهود دربرابرحقوق وآزادی های فردی وبرهم زدن عمدی نظم وامنیت عامه، داشتن تشکیلات نظامی ،وابستگی سیاسی وتمویل ازمنابع خارجی می باشد ودرصورتیکه اسناد مستند در رابطه به این مسایل ؛ به دسترس این وزارت قرار گیرد؛ وزارت عدلیه میتواند این قضایای را غرض پیگیری به ارگانهای عدلی وقضایی محول نماید.
وزیرعدلیه گفت شماری ازاحزاب سیاسی نظربه مشکلاتی که موجود است فعالیت های شان مطابق تمام مواد قانون برابر نمی باشد که به زودی وزارت عدلیه سیمینار دو روزه را درزمینه تدویر وبه مسوولان احزاب سیاسی تفهیم می نماید که فعالیت های شانرا مطابق قانون احزاب سیاسی ؛ پیش ببرند وخواهان همکاری حکومت وتعدیل برخی مواد قانون مذکور نیز شد .
داکتر انور به پاسخ سوالی که همواره حزب همسبتگی ملی خلاف منافع ملی عمل نموده ودست به توهین رهبران، افراد واشخاص می زند گفت که این حزب دروزارت عدلیه ثبت وراجستر نبوده وفعالیت غیرقانونی انجام می دهد ایجاب نماید که ازسوی ارگانهای ذیربط به سارنوالی معرفی گردد.
وزیرعدلیه گفت پنج عنوان قانون که ازسوی شورای ملی تصویب گردید هنوز دراداره امور ریاست جمهوری قرار دارد وتاحال غرض نشربه جریده رسمی ازسوی آن اداره فرستاده نشده است.
قابل ذکر است که پاسخ های وزیر عدلیه قسماً مورد قناعت اعضای مجلس قرار نگرفت وقرار شد که مساله احزاب در آینده از طریق کمیسیون مربوط ووزارت عدلیه مورد غور وبر رسی بیشتر قرار گیرد.
درمباحث آزاد جلسه، ضمن ابرازتسلیت گفتن نسبت شهادت چندتن ازمنسوبین پولیس محلی درولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار ووفات پدر فیض محمد عثمانی وزیرارشاد حج واوقاف ؛ازاستعفای وزیردفاع ملی ولوی درستیزی به عنوان یک فرهنگ خوب تمجید گردید به همین ترتیب گفته شد درحالیکه کادرهای ورزیده ومسلکی زیادی درصفوف اردوی ملی وجود دارد نیازآن نمی رفت که یک منسوب پولیس به صفت سرپرست وزارت دفاع ملی قرارگیرد.
به همین ترتیب تاکید به عمل آمد درحالیکه اطلاعات کشفی واستخباراتی قبلی درموردتهاجم دشمن برقول اردوی شاهین وجود داشت ولی از آن جلوگیری نشد و باید آنانیکه مرتکب غفلت جبران ناپذیر وظیفوی شده اند جهت بازپرس به مراجع عدلی وقضایی معرفی شوند.
اعضای سنا درحالیکه تظاهرات وراه پیمایی های صلح آمیزرا مطابق به قانون ؛ حق شهروندان افغانستان خواندند ؛به آتش کشیدن تصاویررهبران حکومت وحدت ملی وخواست شماری افراد مبنی براینکه میدان هوایی بین المللی حامدکرزی دوباره به نام قبلی اش مسمی گردد را به باد انتقاد گرفته اظهارداشتند نبایدبرخی حلقات به خاطرمنفعت جویی شخصی به اقدامات بپردازند که روحیه وحدت ملی را خدشه دار سازد وبه مسایل اختلافی دامن بزنند.
سناتوران روی سفروزیردفاع ایالات متحده امریکا به کابل وصحبت هایش نیز تماس گرفته گفتند ازآن ، چنان برداشت می شودکه جنگ درکشورادامه خواهدیافت و حکومت و مردم افغانستان باید برای دریافت راه حل ها دست به کارشوند اعضای مجلس علاوه کردند درحالیکه به جهانیان آشکاراست که تمامی مراکز ورهبری گروه های هراس افگن درخاک پاکستان قراردارد باید امریکا بادرنظرداشت این حقیقت انکارناپذیر، اقدامات عملی را علیه آن کشورتروریست پرور مدنظربگیرد.
هکذا درجلسه ازظاهرشدن انجنیرگلبدین حکمتیارامیرحزب اسلامی افغانستان دریکی ازولایات مشرقی کشوراستقبال به عمل آمده تاکیدصورت گرفت که حکومت وحزب اسلامی برای عملی شدن تمامی مواد موافقتنامه که به صلح وامنیت کشور بیانجامد مساعی به خرچ دهند.
برخی اعضا ازمنسجم شدن مجاهدین درکشور علیه دسایس سازمان جهنمی آی اس آی نیز ابراز نظر نموده ازحکومت بویژه شورای امنیت ملی کشور خواسته شد تادر تحکیم امنیت سرحدات افغانستان باپاکستان و جلوگیری ازورود تروریستان وحشی توجه جدی مبذول شود ،همچنان ازعدم حضور متدوام شماری ازسناتوران درجلسات عمومی وکمیسیونها انتقاد به عمل آمده گفته شد که باید در آینده در مورد اعضای غیر حاضر؛ تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
نایب اول مجلس درجمع بندی مواردیادشده گفت استعفای دومقام بلندپایه امنیتی کشوربه دلیل حادثه قول اردوی شاهین علی رغم اینکه یک فرهنگ خوبی است تا مقاماتی که به وظایف شان کوتاه می آیند باید انصافاً از این فرهنگ پیروی کنند واظهارامیدواری نمود که بایددرپست های خالی؛ افرادمتجرب،توانا وشایسته مقرر شوند .
محمدعلم ایزدیارضمن تاکید برهماهنگی ویکپارچگی میان رهبران،قوای سه گانه دولت ومردم کشور؛خواستارآن شد که نبایدبه اقداماتی متوسل شدکه مصلحت ومنافع ملی درکشوررا زیان بار سازد،همچنان ازحکومت وحزب اسلامی خواست تابرتوافق نامه موجود عمل نمایند وتاکیدورزید که حادثه قول اردوی شاهین به طورهمه جانبه بررسی گردد وغفلت کننده گان به مراجع مربوط معرفی شوند.
همین گونه جلسه قطع جنگلات درولسوالی برمل ولایت پکتیکا ازسوی نظامیان پاکستانی را به کمیسیونهای مربوطه راجع نمود تا از طریق مقامات حکومتی آنراپیگیری نمایند.
در اخیر موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری هنددرمورد استرداد مجرمین به داخل یک مقدمه و22ماده ، که ازسوی ولسی جرگه تصدیق شده است ؛ به جلسه معرفی شد وغرض مطالعه به کمیسیون مربوطه راجع گردید.

پلخمری 5 ثور باختر
برنامه تحت نام (تا به کی خون ما بریزد؟ تا به کی سکوت نمایم ؟) از طرف نهاد های اجتماعی و جوانان بغلان غرض غم شریکی و تقبیح حمله تروریستی در قول اردوی 209 شاهین، امروز برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر از شهر پلخمری، در این محفل بر علاوه مسوولان و اعضای نهاد های مدنی، ده ها تن از جوانان از نقاط مختلف بغلان اشتراک ورزیده بودند.
نجیب الله محسنی نماینده بغلان در پارلمان جوانان کشور ضمن غیر اسلامی و غیر انسانی خواندن حملات تروریستی در قول اردوی شاهین، سربازان کشور را تاج سر خواند و گفت: اگر نیاز باشد ما جوانان لباس نظامی به تن کرده در کنار سربازان ایستاده خواهیم شد.
  در این محفل سایر مسوولان هر کدام با تقبیح این حادثه غم انگیز ، خواهان پیگرد جدی غفلت کنندگان آن حادثه گردیدند و از کارمندان حکومت خواستند یک روزه معاش خویش را به بازماندگان شهدای این حادثه بدهند.
قطع نامه شش ماده ای نیز در آخر برنامه به تصویب رسید.

سه شنبه ، 5 ثور 1396 ، 13:31

تبصره

رفع عوامل بیرونی مشکل افغانستان ، ضامن اعاده ثبات درکشور خواهد بود
کابل باختر/ 5/ ثور
دولت ومردم افغانستان از کشورهای حامی و جامعه جهانی میخواهند که تعهدات و مکلفیت های اخلاقی شان را دررابطه به افغانستان عملی ساخته و با آوردن فشار برجریان های هراس افگن و کشورهای پشتیبان آنها از بارمشکلات مردم ما بکاهند.
مفسر آژانس باخترمینگارد : حادثه اخیر تروریستی درولایت بلخ که درآن شماری از فرزندان ما درحمله هراس افگنانه تروریستان وابسته به گروه طالبان جان شان را ازدست داند با واکنش های درسطح ملی و بین المللی مواجه شد.
درداخل کشور این حمله باعث ازدیاد انزجار و تنفر مردم ما نسبت به طالبان شد و بسا از سیاسیون که به گونه طالبان را تعریف میکردند به اشتباه شان اعتراف کردند و تاکید نمودند که این گروه به جز یک گروه هراس افگن چیزی دیگری نیست کشورهای بیرونی از امریکا تا آسترالیا از روسیه تاکشورهای عربی و هند حتا پاکستان به نکوهش از این حمله لب گشودند و آن را محکوم کردند. دراین میان وزارت خارجه چین از پیچیده شدن اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ادامه پروسه صلح تحت رهبری افغانها تاکید داشته است.
همدردی و همسویی کشورهای خارجی با مردم ما در خصوص حادثه اخیر و سایر حوادث تروریستی درافغانستان این نکته را میرساند که هراس افگنان ، اخر راه به انزوا ، ملامتی جهانی روبرو خواهند شد.
با آنکه مردم افغانستان از همدردی و همسویی کشورهای بیرونی قدردانی میکنند به این باور اندکه تنها محکوم کردن و نکوهش نمودن گروه های  تروریستی نمیتواند آخر گپ باشد و یا مشکل را حل نمایند اکثری کشورهای جهان که درخصوص حادثه اخیر و حوادث نظیر آن با افغانها همدردی کرده اند کشورهای اندکه روابط و همکاری های شان را با افغانستان به اساس پیمان ها و موافقتنامه های دو جانبه که به آن همکاری های راهبردی نام داده اند و متعهد به این امر اند که از افغانستان در برابر هراس افگنی، افراط گرایی و تجاوز بیرونی حمایت میکنند.
افغانستان از هند تا چین و از امریکا تا ترکیه و امارات متحده عربی آینده روابط خود را با این کشور هاازطریق همین موافقتنامه ها عیار نموده است.
آنچه را امروز مردم افغانستان بنام هراس افگنی ، تروریزم و یا افراط گرایی تجربه میکنند این پدیده های زشت از نام و آدرس طالبان و یا داعش براین کشور تحمیل شده مشکلات است که ریشه و عوامل آن دربیرونی از افغانستان وجود دارد.
موضع گیری های برخی از کشورها و دیدرقابتی آنها در داخل افغانستان این را ثابت ساخته است که معضل موجود دراین کشور عوامل بیرونی دارد طالب و یا داعش یک معضل ظاهری در افغانستان اند مگر حمایت و همسویی بیرونی با آنها که حالا مشکل رسمی و علنی را به خودگرفته میرساند که معضل موجود درافغانستان ابعاد پیچیده وگسترده بیرونی داشته و این دو گروه افزار و یک نام در بحران موجود درکشور میباشند.
درحالیکه طالبان مسوولیت حملات تروریستی چون حمله بر قول اردوی شاهین و یا حمله بر شفاخانه چهارصد بستر را عهده دار میشوند مگر کشورهای بیرونی درتعریف تروریزم و طالبان موضع یکسان ندارند .
این ها نمایانگر آن است که افغانستان نه تنها قربانی تروریزم صادرشده از بیرون است بل قربانی رقابت ها و کج اندیشی های برخی کشورها نیز میباشد.
توقع مردم ما از کشورهای جهان به خصوص آن کشور های که رابطه شان را با افغانستان به اساس پیمان و قرارداد های راهبردی شکل داده اند این است که به جای نکوهش کردن و یا محکوم نمودن در برطرف نمودن عوامل بیرونی معضل افغانستان همکاری کنند و با تجهیز و حمایت از نیروهای دفاعی کشور، در اقتدار و توسعه حکومت  مرکزی و اعاده ثبات در افغانستان ممد واقع شوند.
با تامین امنیت ، اعاده ثبات وتحکیم پایه های حکومت قوی مرکزی درافغانستان منافع دراز مدت بسا از کشورهای جهان نیز تامین خواهد شد زیرا بی ثباتی و نا امنی درافغانستان عامل بی ثباتی و نا امنی دربسا از کشور بوده میتواند.
افغانها آرزودارند تا جهان با یک دید منطقی باافغانستان برخورد کنند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL