02 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صلاح الدین ربانی استعفا داد

صلاح الدین ربانی استعفا داد

کابل / اول عقرب/باختر صلاح الدین ربانی وزیرامورخارجه از سمت خود...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل /1  عقرب/ باختر
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابر  بلندترین درجه حرارت(22) پاینترین(6)
سالنگ شمالی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(4) پاینترین(5-)
سالنگ جنوبی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(3-)
قندهار، آفتابی بلندترین درجه حرارت(28) پاینترین(13)
بامیان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(1)
هرات، ابر بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(12)
فراه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(28) پاینترین(11)
مزار شریف، ابر بلندترین درجه حرارت(25) پاینترین(14)
کندز، آفتابی بلندترین درجه حرارت(25) پاینترین(17)
جلال آباد، ابر بلندترین درجه حرارت(27) پاینترین(13)
غزنی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(3)
لشکرگاه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(29) پاینترین(9)
خوست، آفتابی بلندترین درجه حرارت(30) پاینترین(20)
جبل السراج، آفتابی بلندترین درجه حرارت(22) پاینترین(9)
میمنه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(11)
تالقان، آفتابی بلندترین درجه حرارت(25) پاینترین(9)
فیض آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(10)
لوگر، ابر بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(2)
قلعه نو، ابر بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(3)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(17) پائینترین(2)
شبرغان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(26) پاینترین(11)
طلوع آفتاب(6) و (5) دقیقه و غروب آن(5) و (8) دقیقه
ختم/فرشته ذهاب

شهرهرات/ ۱ عقرب/ باختر
مسوولان در ریاست اقتصاد هرات از پیشرفت قابل ملاحظه نزدیک به یکصد وبیست پروژه درین ولایت با همکاری موسسات ملی و بین المللی خبرمیدهند.
همزمان با برگزاری کمیته انکشاف ولایتی به ریاست عبدالقیوم رحیمی والی هرات، روند پیشرفت پروژه های انکشافی موسسات به بررسی گرفته شد.
ناهید رحمتی سرپرست ریاست اقتصاد هرات می گوید این پروژه ها در بخش های مصوونیت اجتماعی، زراعت وانکشاف دهات، تعلیم وتربیه وصحت درحال تطبیق است.
به گفته سرپرست ریاست اقتصاد دریکسال اخیر 62 پروژه  باهمکاری موسسات کمکی درین ولایت تکمیل شده است و56 پروژه دیگر درحال تطبیق است.
ازطریق این پروژه ها هزاران تن ازشهروندان متضرر ازخشکسالی ها، بیجاشدگان داخلی، افراد آسیب پذیر کمک های بشردوستانه دریافت کردند وبرای شمار قابل توجهی برنامه های ظرفیت سازی دربخش های زراعتی وفن وحرفه راه اندازی شده است.ختم/حبیب سادات

تخار اول عقرب کابل باختر
پنجاه ودو پروژه  انکشافی در سال جاری در تخار به بهره برداری سپرده شد وکار یکصدوسی وسه پروژه دیگر ادامه دارد .
ضیا طارق رییس اقتصاد، تخار به خبر نگار آژانس باختر گفت که یک صدونود پروژه انکشافی  به هزینه  بیش از یک ملیارد هشتصد میلیون افغانی از  بودجه دولت  در سال مالی ۱۳۹۸ در تخار تطبیق شده است.
وی گفت که  از این میان پنجاه ودو پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و کار ساخت یکصدو سی وسه  پروژه دیگر ادامه داردکه این پروژه ها شامل ساخت و اسفالت یکصدوشصت وهفت  کیلومتر سرک، کانال های آبیاری خورد و متوسط، تحکیمات دریا، اعمار ساختمان  های مکاتب , مراکز صحی ، تعمیر اداری ولسوالی ها، شبکه های آبرسانی  می شود/ برمک بامی

مزارشریف/ 30 میزان/ باختر
شماری از محصلان در بلخ امروز علاوه بر گشایش یک رستورانت، آفریده های هنری شان را به نمایش گذاشتند.
این جوانان به خاطر خودکفایی و رشد اقتصادی شان یک رستورانت کوچک در مزار شریف افتتاح کردند که در کنار آن آثار هنری شان را که شامل صنایع دستی، هنری و نقاشی می شود، نیز به نمایش گذاشتند.
آنان هدف از این کار را تبارز استعداد های هنری و خود کفایی اقتصادی شان بیان کردند.
محمد جواد، مسوول نهاد کاریابی برای جوانان نیز از این کار محصلان استقبال کرد و گفت که جوانان با این کار می توانند از مشکلات اقتصادی شان بکاهند.
احمد نعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL