27 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست وزارت معارف به پرسش های سناتوران پاسخ داد

سرپرست وزارت معارف به پرسش های سناتوران پاسخ داد

کابل باختر 26 جوزا سرپرست وزارت معارف درجلسه امروز مشرانوجرگه،...

141 کودک مصاب به سوراخ قلب به شفاخانه های دولتی معرفی شدند

141 کودک مصاب به سوراخ قلب به شفاخانه های دولتی معرفی شدند

کابل باختر 26 جوزا جمعیت هلال احمر افغانی با همکاری جمعیت...

نخستین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل برگزار شد

نخستین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل برگزار شد

کابل باختر26 جوزا اولین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل باختر26 جوزا
اولین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل امروز به ریاست استاد  سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس این کمیسیون در قصر گلخانه برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه مسوده لایحه وظایف کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل، پلان تطبیقی کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل، گزارش از وضعیت عمومی حقوق طفل، چارچوب ابتدایی پالیسی حمایت از حقوق طفل و راهکار هماهنگی میان ادارات ذیربط مورد بحث قرار گرفت.
کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل بر اساس حکم ماده نهم قانون حمایت از حقوق طفل تشکیل شده است. ایجاد هماهنگی بین ادارات ذی ربط، نظارت از تطبیق احکام قانون حمایت از حقوق طفل، تدوین پالیسی حمایت از حقوق طفل از جمله وظایف اصلی کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل است. کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل به ریاست معاون دوم رییس جمهور و با عضویت نهادهای ذی ربط می باشد.
از میان سایر نهادهای مرتبط، وزارت کار و امور اجتماعی مسوولیت بیشتر برای پیگیری حقوق طفل دارد و براساس احکام قانون حمایت از حقوق طفل، یک کمیته تخنیکی زیر نظر سر پرست وزارت کار و امور اجتماعی با عضویت نهادهای ذیربط دایر می شود. همچنین بر اساس احکام ماده یازده این قانون، یک کمیته تخنیکی ولایتی به ریاست والی هر ولایت با عضویت ادارات ذیربط برای پیگیری حقوق اطفال پیش بینی شده است.
استاد دانش با اشاره به اهمیت این قانون، تدوین این قانون را یک اقدام بسیار مؤثر در راستای حمایت از حقوق کودک عنوان کرد و به ادارات ذیربط تأکید کرد که وظایف شان را در خصوص تطبیق احکام این قانون به صورت جدی به پیش ببرند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه با معرفی مواد بنیادی این قانون ، تصویب این قانون را در سطح کشور های منطقه یک کار نمونه عنوان کرد.
در این جلسه سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی از وضعیت عمومی کودکان کشور گزارش ارائه کرد. بر اساس این گزارش که تا سال 2014 منتشر شده است وی تاکید کرد که اکنون وضعیت کودکان حتی بیشتر از آن آمارها در معرض خطر قرار گرفته است.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با رهنمود احکام این قانون زمینه خوبی برای حمایت از حقوق کودکان فراهم شده است.
اعضای  جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل فیصله کردند که کمیته های تخنیکی مرکز و ولایت ها به زودترین فرصت جلسات خویش را برگزار کنند.
در این جلسه همچنین، مسوده لایحه وظایف کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل نیز مورد بررسی قرار گرفت. اعضای جلسه پس از ارائه نظرات و پیشنهادها فیصله کردند که برای غنامندی بیشتر این مسوده، یک گروه کاری متشکل از نمایندگانی از دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، لوی څارنوالی و وزارت امور زنان، این مسوده را یک بار دیگر بررسی کنند و پیشنهاد های ارائه شده را در متن آن بگنجانند تا جهت تائید به کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل ارائه شود.
چارچوب ابتدایی پالیسی حمایت از حقوق طفل نیز در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت و مطابق فیصله جلسه، تدوین این پالیسی برعهده وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری تخنیکی اداره یونیسف در افغانستان قرار گرفت و تأکید شد که در این زمینه ادارات ذیربط از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر همکاری های لازم داشته باشد.
همچنین در جلسه فیصله شد که عنوان پالیسی حمایت از حقوق طفل به «ستراتیژی ملی حمایت از حقوق طفل» تغییر داده شود تا زمینه تهیه یک سند قابل قبول برای تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی که در خصوص اطفال همکاری می کنند، فراهم شود.
به فیصله اعضای جلسه، بحث روی پلان تطبیقی کمیسیون ملی حمایت ازحقوق طفل نیز به ستراتیژی حمایت از حقوق طفل منوط شد که در روشنایی احکام آن ستراتیژی، وظایف و بودجه ادارات ذیربط به صورت سالانه تعیین خواهد شد.#/نالان

کابل باختر/ ۲۶/ جوزا
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی و تخصصی قراء کشور ،معهد عالی قراء ات را تاسیس کرده است و فارغان صنوف دوازدهم که دارای شرایط ذیل باشند ، برای دوردوم تحصیلی ازطریق امتحان اختصاصی محصل می پذیرد.
۱-حافظ کل قرآن کریم باشد .
۲-داشتن سند فراغت صنف ۱۲ حتمی می باشد.
۳-سن متقاضی از (۳۰) سال تجاوز نکند .
۴-اصل اسناد تعلیمی و کاپی آن را با خود داشته باشد.
۵-اصل تذکره تابعیت وکاپی آن باشش قطعه عکس ۴/۳
ویژه گی های معهد عالی قراءات :
۱-تحصیلات نیمه عالی کاملاَ رایگان و بدون هزینه می باشد.
۲-این نهاد نصاب را تدریس می کند که ازطرف وزارت معارف تائید شده است.
۳-مجهز سیستم صدا جهت مشق و تمرین قراء ات سبعه عشره می باشد.
۴-تدریس توسط استادان مجرب مطابق معیارهای وزارت معارف صورت می گیرد.
۵-آموزش کمپیوتر و زبان عربی طور عملی و تطبیقی انجام می شود.
۶-توزیع سند فراغت صنف چهاردهم حتمی می باشد.
آدرس :چهارراهی میدان هوایی ،معهد عالی قراء ات شماره های تماس (۰۷۹۹۸۳۱۸۴۷-۰۷۴۴۶۸۹۶۹۶)ختم/ نالان ..

کابل باختر/ ۲۶/ جوزا
به اطلاع تمام عازمان حج سال جاری ۱۳۹۸ رسانیده می شود که روند تحویلی قسط دوم مصارف حج جهت ترتیب و تنظیم کارهای حجاج سال ۱۳۹۸ فردا ۲۷ جوزا درمرکز و ولایات های کشور آغاز می شود .
مجموع مصرف فی نفر حاجی اهل تسنن (۲۷۵۰)دالر امریکایی و ازیک حاجی اهل تشیع (۲۸۰۰) دالر امریکایی تثبیت شده است.
بناَ از تمام متقاضیان که برای سال ۱۳۹۸ قبلاَ با تحویلی قسط اول ثبت نام واخذ نوبت کرده اند تقاضا می شود تا جهت تحویلی قسط دوم و اخیر با اسناد و مبالغ ذیل حاضر شوند.
۱-افرادی که قسط اول یعنی مبلغ (۱۰۰۰) دالر امریکایی تحویل کرده اند مبلغ (۱۷۵۰)دالرامریکایی باخود داشته باشند.
۲-افرادیکه قسط اول یعنی مبلغ (۵۰۰)دالر امریکایی را تحویل کرده اند مبلغ (۲۲۵۰)دالر امریکایی با خود داشته باشند.
۳-حجاج اهل تشیع علاوه برمبالغ فوق (۵۰) دالر امریکایی نیز خواهند پرداخت.
متقاضیان ازتاریخ ۲۷جوزا تا ۱۵ سرطان سال جاری با سند نوبت درمرکز به مجتمع حجاج واقع دامنه تپه مرنجان جوار چهارراهی ملی بس ودرولایات ها به ریاست های ارشاد ،حج و اوقاف مراجعه کنند .
ازعموم متقاضیان صمیمانه تقاضا می شود که درتحویلی پول خویش و سپردن پاسپورت ها و یا عملیه انگشت نگاری شان بی تفاوت نباشند و هرچه زودتراقدام کنند درغیرآن مسوولیت متوجه خود شان خواهد بود.
یادداشت :حجاج ولسوالی های ولایت کابل به ریاست ارشاد ،حج واوقاف ولایت کابل مراجعه کنند.
ختم/نالان

شهرهرات ۲۶ جوزا باختر
فردی که یک کودک را مورد تجاوز جنسی قرارداده بود دستگیرشد.
مسوول آموزش کودکان در مسجد بابای غریب شهرهرات، زمانی که یک کودک را مورد تجاوز وآزار واذیت قرارمی داد توسط  مردم محل دستگیر وبه پولیس تسلیم داده شد.
یک منبع امنیتی درولایت هرات به آژانس باختر گفت که این مدرس متهم به چندین مورد تجاوز جنسی برکودکان است و شماری از خانواده ها نیز بروی ادعا دارند.ختم/حبیب سادات

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL