01 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس‌جمهورغنی و بارک اوباما صحبت تیلفونی تودیعی کردند

رئیس‌جمهورغنی و بارک اوباما صحبت تیلفونی تودیعی کردند

کابل باختر 30 جدی محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و...

پرتاب آزمایشی راکت قاره پیمای روسیه

پرتاب آزمایشی راکت قاره پیمای روسیه

مسکو / ایرنا/ باختر/ 30/ جدی روسیه دیروز یک فروند راکت...

کارشناسان هندی خواستار تسریع طرح انکشاف بندر چابهار شدند

کارشناسان هندی خواستار تسریع طرح انکشاف بندر چابهار شدند

دهلی جدید / ایرنا/ باختر/ 30/ جدی تعدادی ازکارشناسان هندی خواستار...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

شهرجلال آباد 30 جدی باختر
برای صد ها خانواده بازگشت کننده ازپاکستان درولایت ننگرهار کمک صورت گرفت.
به اساس گزارش ها دراین دور برای نزدیک به صد خانواده پول  نقد و دو ماهه مواد غذایی کمک شده است.
رییس   امورمهاجران وعودت کنندگان ولایت ننگرهار به آژانس باختر گفت که دراین دور برای هر خانواده دوماهه مواد غذایی و شانزده هزار افغانی توزیع شده است.
این خانواده های بازگشت کننده از پاکستان و آواره های داخلی ازجنگ بوده اند.

کابل باختر29 جدی
کارگاه آموزشی زیرنام " بودجۀ پاسخگو به جندر" امروز دروزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این کارگاه آموزشی ازطرف آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری وزارت امورزنان و دفتربخش عدلی و قضایی افغانستان ( جی – اس – اس – پی ) ، برای کارمندان بخش های مختلف آن وزارت برگزارگردید.
درآغازاین کارگاه آموزشی محبوبه سعادت آمرجندر وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به بودجه پاسخگو به جندرصحبت کرده گفت که درتمام بخش های این وزارت باید بودجه پاسخگوی جندر مد نظر گرفته شود، به خصوص درقسمت بودجه آمریت جندر این وزارت  که باید مطابق به متحد المال شماره یک و شماره دوم وزارت مالیه اجراآت صورت بگیرد .
همچنان وی از وزارت امورزنان و دفتر جی – اس – اس – پی  بخاطربرگزاری این کارگاه آموزشی تشکر کرده و خواهان همکاری های بیشتر شان با آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ شد.
همینگونه صلاح الدین فیضی و محمد تمیم لومانی آموزگاران جندر وزارت امورزنان دررابطه به بوجه پاسخگو به جندر معلومات داده گفتند که هدف ازبرگزاری این کارگاه آموزشی گسترش تساوی جندر، انعکاس و تطبیق ارزش های پلان ملی کاری برای زنان افغانستان میباشد.
آنان درمورد عوامل بودجه سازی پاسخگو به جندر، تاریخچه بودجه پاسخگو به جندر، تعریف بودجه پاسخگوبه جندراهداف ، مزایای و مراحل بودجه سازی  پاسخگو به جندر معلومات دادند.
درجریان این کارگاه آموزشی اشتراک کننده نظریات و پیشنهادات شان را ارائه کرده و به کار گروپی نیز پرداختند.

شهرهرات 29 جدی باختر
چهل درصد از شهروندان ولایت هرات فاقد شناسنامه اند.
باآنکه اداره ثبت احوال ونفوس درسال روان براي يكصد هزارو یکصد سی هفت تن تذکره تابعیت  توزیع نموده است ، بازهم تعدادی زيادي ازباشنده گان ولايت هرات فاقد تذکره میباشند.
حکمت الله حبیبی آمر ثبت احوال ونفوس ولایت هرات  دريك نشست خبری  بااعلام این مطلب خاطرنشان ساخت كه در جریان ده ماه گذشته درولایت هرات برای یکصد هزارو یکصد سی هفت تذکره تابعیت   توزیع شده است.
حبیبی میگوید:"  اداره ثبت احوال نفوس درسال روان سی چهار هزارو چهارصدو شصت وشش تذکره المثنی راصادر نموده وبه تذکره های  یک میلیون هشتصد هفتاد شش تن فتو نصب نموده است .
وی بخشی  ازفعالیتهای این اداره راكه شامل اصلاحات وتهيه تجهيزات ميباشد را برشمرد  وافزود: براساس آمار موجود درده ماه گذشته  پنجاه ویکهزارو هفتاد هفت نفر اتباع خارجی  از مرزی های اسلام قلعه ،تورغندی ومیدان هوائی وارد ولايت هرات شده و ثبت ،راجستروکارت ورود برایشان صادر شده است.
وی بااشاره به چالشهای این اداره گفت :"روزانه حدود یکهزارو متقاضی به این اداره مراجعه مي نمايند كه به مشکلات شان رسیده گی صورت میگیرد.
او خواهان افزايش تشكيلات اين اداره شد.

فیض آباد باختر 29 جدی
از اثر برفباری های شدید و سرمای زیرصفر دربدخشان سه خانم ویک مرد جان باختند.
احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان به خبرنگار آژانس باختر گفت از اثر برف باری های شدید وسرمای تحت صفر در پامیر ولایت بدخشان وکمبود مواد غذایی سه خانم  ویک مرد جان باخته اند.
منبع علاوه کرد : قرار راپور واصله از پامیر و واخان شش تن پامیری دیگر بحالت کوما به سر میبرند که ذریعه قوماندانی کندک چهارم سرحدی واخان واهالی منطقه به شفاخانه ولایت مرغاب کشور تاجکستان منتقل گردیده وتحت درمان قرار د ارند.
مردم پامیر از دولت مرکزی وموسسات خیریه می خواهند تا برای شان کمک شود درغیر آن ممکن یک فاجعه انسانی در پامیر بوجودبیاید.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL