جاده شهرهرات الی چشت شریف قیرریزی می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات 23 حمل باختر
وزیر فواید عامه کشور ازآغاز کار قیرریزی بخش نخست سرک هرات الی ولسوالی  چشت شریف درآینده نزدیک خبرداد.
انجینر یما یاری وزیر فواید عامه کشور که با عبدالقیوم رحیمی والی هرات دیدار کرده است تاکید دارد که امور اداری وتدارکاتی این پروژه ملی تکمیل شده است وکمیته ملی تدارکات نیز قرارداد آنرا منظور کرده است .
قراراست بخش نخست سرک هرات الی چشت شریف به درازای چهل کیلومتر باهمکاری کشور ایتالیا قیرریزی شود.
والی هرات با اشاره به تاخیرکار قیرریزی این جاده مهم ومشکلاتی که باشندگان ولسوالی های شرقی هرات با آن مواجه اند، خواهان تسریع این پروژه شد.
والی هرات همچنان احداث یک پل درمسیر جاده کمربند شهرهرات (بای پس) را ضروی خواند وتاکید کرد که بدون احداث پل، امکان استفاده ازین مسیر ترانزیتی وجود ندارد.
رحیمی همچنان قیرریزی پانزده کیلومتر سرک اصلی ولسوالی گلران را یک نیاز جدی خواند وازوزارت فوایدعامه به خاطر شروع قیرریزی این سرک وهمچنان احداث  پل دریای هریرود درمسیر ولسوالی چشت به خاطر تسهیل امور انتقال سنگ مرمر خواهان همکاری واقدام جدی شد.
درمقابل وزیر فوایدعامه بااستقبال ازطرح های رهبری ولایت هرات  اعلام کرد که درهریک ازین بخش ها اقدام می شود وبه زودی پل مورد نظر بالای دریای هریرود ساخته خواهد شد.
ایجاد طرزالعمل جهت جلوگیری ازسوی استفاده ازترازوهای تناژ بلند یکی دیگر ازخواست های رهبری ولایت درین نشست بود که ازسوی وزیر فوایدعامه به خاطر تحقق آن تعهد صورت گرفت.
قراراست درکنار تدوین طرزالعمل، دستگاه های کمپیوتری پیشرفته نیز درترازوها نصب وبه بهره برداری برسد. ختم/حبیب سادات

back to top