تعمیرجدید ادارۀ شهرسازی نورستان افتتاح شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۲۲ سرطان /باختر
وزارت شهرسازی و اراضی کار ساختمانی تعمیر اداری ریاست شهرسازی نورستان را در شهر پارون مرکز آن ولایت تکمیل کرد واین ساختمان امروز افتتاح شد.
آژانس باختربه نقل از خبرنامۀ وزارت شهرسازی واراضی خبرمی دهد که این ساختمان در مساحت ۲۱۸ متر مربع زمین در دو منزل به هزینۀ  ۱۲ میلیون افغانی از بودجۀ انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی ساخته شده است و دارای یک سالون جلسات،یازده دفترکاری، دو آشپزخانه و هفت تشناب عصری است.
درخبرنامۀ وزارت شهرسازی و اراضی نگاشته شده است که آن وزارت با اعمار ساختمان هابرای واحد های دومی خویش در ولایت ها درکنار ایجاد فضای آرام کاری برای کارمندان مربوط؛ شرایط مناسب انجام فعالیت های انکشافی برنامه های ملی را در عرصه شهرسازی و اراضی مساعد می کند
///////

back to top