بیش از 280 خانواده ازنوربرق مستفید شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /17 اسد / باختر
با تکمیل شدن کار یک شبکه تولید برق آبی درولسوالی وامای نورستان 284 خانواده از نور برق مستفید شدند.
سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات به خبرنگار آژانس باختر گفت که این شبکه از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی این وزارت درروستای سرپل ولسوالی وامای نورستان به هزینه دوصدو هشتاد هزار افغانی ساخته شده است و از انرژی تولیدی آن 284 خانواده از نوربرق  بهره مند شدند .
ختم/ فهیم ...ک...م

back to top