پالسی های جدید وزارت امورزنان در پنجشیر رونمایی شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بازارک/۱۹ اسد /باختر

سه پالسی جدید وزارت امور زنان  امروز در پنجشیر رونمایی شد.

این پالسی های تازه طرح شده را نمایندگان باصلاحیت ادارات محلی، علماء، متنفذان، زنان واعضای جامعه مدنی در بازارک مرکز پنجشیربا برگزاری مراسمی رونمایی شد.

خاطره شیخانی رییس امورزنان پنجشیر گفت که پالسی های متذکره  شامل محافظت زنان در شرایط جنگ، حالات اضطرار، دسترسی به حق میراث، مالکیت ومشارکت آنان  در انتخابات است.

شیخانی افزود که  این پالسی ها را معینیت پالسی و مسلکی وزارت  امورزنان پس از دریافت مشکلات زنان  در بخش های یادشده، طرح ریزی کرده است.

#

 

back to top