شاروالی کابل انتخابات وکیلان گذر را درسطح نواحی شهربرگزارمی کند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 20 اسد/ باختر
شاروال کابل ، امروزدر دیدارهای جداگانه با اعضای شورا های علما، زنان و جوانان نواحی و نهادهای جامعه مدنی در مورد شرایط تعیین و برگزاری انتخابات وکلای گذرها در شهرکابل صحبت کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیدارها محمد داود سلطان زوی شاروال کابل در رابطه به برنامه‌های شاروالی کابل وضاحت داد و گفت: نظر به اصل شفافیت، حس مسوولیت پذیری و احیای فرهنگ شهری قرار است، انتخابات وکلای گذر درسطح نواحی شهرکابل  برگزار شود که دراین راستا همکاری اقشار مختلف جامعه ضروری است.
شاروال کابل افزود  که نامزد شدن زنان به حیث وکیل گذر و اشتراک زنان درقسمت رای دادن و نقش آنها در این تصمیم شهری، مهم است.
وی اضافه کرد که مقرره‌ یی برای شرایط تعیین وکلای گذر، اخیراً از سوی شاروالی کابل ساخته شده است و مراحل حقوقی آن نیز انجام یافته است.
سلطان زوی  درتطبیق برنامه‌ها، نقش نمایندگان مردم (وکیل گذر) را مهم و اساسی دانست و خواهان همکاری مردم شهر در مراحل اجرایی شدن انتخابات وکلای گذر با این اداره شد.
وی همچنان بر نظارت از روند انتخابات شفاف تعیین وکلای گذر خواهان همکاری شوراهای مذکور شد و در زمینه از سوی آن ها اعلام حمایت شد.
در اخیر این نشست‌ها، شاروال کابل وعدۀ هرگونه همکاری برای حل مشکلات محیطی به اشتراک کنندگان جلسه سپرد.
قابل ذکراست که مدت خدمت وکیل گذر مطابق طرزالعمل جدید برای سه سال است وقرار است در آینده نزدیک، انتخابات تعیین وکلای گذر، از سوی شاروالی کابل برگزار شود. احمدضیا احمدی

back to top