01 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری در پیوند به حمله تروریستی بالای منسوبان امنیت ملی در میدان‌شهر

اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری در پیوند به حمله تروریستی بالای منسوبان امنیت ملی در میدان‌شهر

کابل اول دلو باختر دشمنان جنایتکار با حملۀ تروریستی بالای منسوبان...

دوازده کشته وسی زخمی درحمله مهاجمان برمرکز آموزش امنیت ملی درمیدان وردگ

دوازده کشته وسی زخمی درحمله مهاجمان برمرکز آموزش امنیت ملی درمیدان وردگ

میدان شهر1 دلو باختر درحمله مهاجمان برمرکز آموزش های نیروهای ویژه...

داکترکمال سادات :معلولیت نباید سبب محرومیت شود

داکترکمال سادات :معلولیت نباید سبب محرومیت شود

کابل باختر/اول دلو داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتوقوع انفجار ها در دو مکتب دخترانه در وزیرستان شما لی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

میرامشاه – دی دان – 20 ثور – باختر
ملیشه ها با  بمب گذاری دو با ب مکتب دخترانه در منطقه قبا یلی وزیرستان شما لی با توزیع  پامفلیت ها به مردم محلی هشدار داده اند تا دختران خود را به مرا کز تعلیمی نه بفرستند.
روز نا مه دی دان چا پ پا کسستان امروز  به نقل از سا کنین محل نوشت که یک باب  مکتب متوسطه دخترانه درقریه ها سو خیل منطقه میر علی  شب گذشته بمبگذاری شده ویک متب متوسطه دخترانه دیگر نیز در منطقه میر علی شب دوشنبه بمب گذاری شده بود  که در اثر انفجار بمب ها ساختمان اصلی مکتب  اخر تخریب شده ولی در باره  خسارات احتما لی مکتب ها سو خیل در خبر چیزی گفته نه شده است .
در همین حا ل  یک گروه  ملیشه بنام اتحا د مجا هد ین وزیرستان شما لی با نشر پامفلیت به سا کنین محلی علیه اعزام دخترا ن  نسبتا کلان سا ل به مکتب هشدار داده اند.
به نوشته روز نامه دی دان  ، بمبگذاری مکتب ها و توزیع پامفلیت ها  این ادعای حکو مت را که منا طق قبایلی " فتا "  بخصوص وزیرستان شما لی تحت اداره حکو مت مرکزی پا کستان از وجود ملیشه ها پا ک شده ا ست ، مورد سوال قرار میدهد .
حادثات قتل هدفمند  وانفجار بمب ها ازفتا یعنی مناطق قبا یلی تحت اداره اسلام آباد مکررا گزارش شده است.
طبق همین خبر در مد ت ده سا ل اخیر حدود یکهزار و پنجصد باب مکتب در مناطق قبایلی " فتا "  تخریب گردیده و قبل از آغاز عملیا ت نظا میا ن پا کستانی  تحت نام  " ضرب  عضب "  در تا بستان سا ل " دوهزار و چهارده " در وزیرستان شما لی   صرف یک باب مکتب دخترانه در شهر میرامشا ، مرکز وزیرستان شمالی که  در یک نا حیه  شدیدا امنیتی مو قعیت داشت ، فعال بود.
ختم/ آشنا

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.