02 حوت 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ولیعهد سعودی در جریان دیدار از چند کشورآسیا یی  وارد چین شد

ولیعهد سعودی در جریان دیدار از چند کشورآسیا یی وارد چین شد

بیجنگ – دی دان – 2 حوت – باختر محمد بن...

هشدار نهاد های امنیتی هند درباره وقوع یک حمله تروریستی

هشدار نهاد های امنیتی هند درباره وقوع یک حمله تروریستی

دهلی جدید -ایرنا- 2 حوت – ّباختر سازمان های اطلاعاتی و...

کشته شدن شش هراس افگن پاکستانی درنورستان

کشته شدن شش هراس افگن پاکستانی درنورستان

شهرپارون 2 حوت باختر شش هراس افگن پاکستانی درنبرد با ماموران...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتوقوع حمله انتحاری در شهر پشاور

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پشاور – دی دان – 20 سرطان – باختر
در یک حمله انتحاری در شهر پشاور  دیشب حد اقل بیست تن کشته و 63 تن زخمی شدند .
به گزارش رسانه های پا کستا ن  این حمله در یک گرد همایی انتخا با تی در پشاور روی داد که بر اثر آن بیست تن از جمله " هارون بلور " کاندید  حزب ملی عوامی  پا کستان کشته و 63 تن نیز زخم برداشتند.
به گزارش منا بع خبری  ، فرد انتحاری  در گردهما یی انتخا با تی حزب ملی عوامی  در نا حیه یکه توت پشاور قرار داشت  که با انفجا خود  در کنار موتر  هارون بلور  ، کاندید این حزب در انتخا بات پارلما ن ایا لتی  را ترور کرد که با ترور وی  انتخا بات مجلس ایا لتی  در حوزه انتخا باتی 78 ایا لت خیبر پشتونخوا به تعویق افتاده و این انتخا بات  پس از انتخا با ت سراسری بر گذار خواهند شد.
طبق همین خبر  در سا ل 2012م نیز یک بمب گذار انتحاری  ف مواد انفجاری را در جلسه حزب عوا می نشنل منفجر کرد  که بر اثر آن  علاوه بر  بشیر احمد بلور ، وزیر اعلی ا یا لت خیبر – پشتونخوا پانزده تن دیگر نیز کشته شدند .
هارون بلور  فرزند بشر بلور ، وزیر اعلی سا بق ایا لت خیبر – پشتونخوا بود
عجا لتا مسو لیت این حمله را فرد یا گروهی ادعا نه کرده است.
قبلا در اوایل این ماه در یک گرد هما یی انتخا با تی در نا حیه  کا نا ل  تهکا ل  پیشاور  هفت تن  شا مل یک کاندید انتخا با تی حزب متحده مجلس – عمل  جرا حت برداشتند .
قرار است انتخا بات سراسری پا کستان بتاریخ سوم ماه اسد امسا ل برگزار شوند.     آشنا 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.