جامعه

آغازبرنامه ماه سبز در هرات

شهرهرات 17 دلو باختر
ماه سبز در ولایت هرات با غرس نخستین نهال زینتی ازسوی عبدالقیوم رحیمی والی هرات در صحن پارک ولایت آغازشد.
قرار است درجریان ماه سبز بیشتر ازدوصدو هفتاد هزار نهال زینتی ومثمر در ولایت هرات غرس شود.
مسوولان درولایت هرات تاکید دارند که درسال روان به حفظ ومراقبت وهمچنان آبیاری ساحات سبز توجه جدی خواهد شد.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات برمشارکت فعال شهروندان ومسولان درامر توسعه فضای سبز تاکید کرد وگفت: توجه به حفظ محیط زیست بدون نهال شانی وتوسعه فضای سبز نا ممکن است .
والی هرات با تاکید براستفاده ازاشجار ونهال های داخلی درفصل نهال شانی به مسولان گمرک وزراعت هدایت داد تا از واردات نهال ازخارج کشور جلوگیری کنند.
رحیمی از ریاست حج و اوقاف نیزخواست تا ازطریق منابرومساجد پیرامون اهمیت نهال شانی و بسیج مردم تبلیغ نمایند.
درین میان نصیراحمد فضلی رییس محیط زیست ولایت هرات میگوید : درماه سبز دوصدوهفتاد هزار اصله نهال درشهرهرات غرس میشود که ازین میان شاروالی هرات بیشتر ازیکصد هزار اصله نهال را غرس میکند.
عبدالصبور رحمانی رییس زراعت هرات میگوید: این اداره نیز هفتاد هزار اصله نهال زینتی را طور رایگان دراختیار ادارات دولتی ومردم قرارمیدهد.ختم/سیدحبیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا