جهان

آغاز اصلاحات در کیوبا

تهران –منا بع خبری بین ا لمللی  – 6 حوت – باختر
مردم کیو با در یک همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی آنکشور امروز به پای صندوق های رای می روند.
به گزارش سایت خبری  'ان بی سی نیوز'، این رای دهی از صبح امروز شروع شده است و کارشناسان پیش بینی می کنند که به رغم مخالفت ها، قانون اساسی کیوبا با آرای مثبت اصلاح خواهد شد.
در قانون اساسی جدید کیوبا تغییرات مهمی رونما شده است که رسمیت به حق کسب و کار خصوصی و تجارت خارجی از جمله آن است. البته کیوبا همچنان تک حزبی می ماند و در انحصار حزب حا کم  خواهد بود.
مقام های کیوبا معتقد هستند که شرکت در همه پرسی قانون اساسی به منزله تاییدی بر انقلاب سوسیا لیستی  سال 1959 است و موقعیتی فراهم آمده است تا مردم این کشور احساس آزادی بیشتری کنند و اینکه نظر آنها مورد توجه قرار گیرد.
رسانه های اجتماعی و دولتی کیوبا نیز تبلیغات گسترده ای برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات و رای مثبت به راه انداخته اند. آشنا.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا