سیاست

آلمان خواهان تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان شد

آلمان دیروز خواهان تصویب یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شدکه براساس آن از تلاش افغانستان درزمینه اخذ مسوولیت های عام وتام امور افغانستان به حکومت آن کشور، حمایت میشود.

 براساس این قطعنامه تمام مسوولیت های امور افغانستان ، درچوکات استقلال حاکمیت ملی آن کشور و در تطابق با فصل ششم منشور ملل متحد ، به دست حکومت افغانستان خواهد بود.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر به نقل از منابع خبری بین المللی ، در لویه جرگه هفته گذشته درکابل نیز نماینده گان مردم از نقاط مختلف کشور ، روی همین مساله تاکید کردند.

براساس این قطعنامه ملل متحد ، که آلمان از تصویب آن حمایت کرده است، افغانستان از حالت انتقال خارج و به مرحله ترانسفورمیشن یا شکل گیری وارد میشود یعنی درامور مختلف داخلی چون امور سیاسی ، دفاعی ، اقتصادی و انکشافی از حاکمیت و صلاحیت عام و تام برخوردار خواهد شد.

ازآغاز ماموریت نظامی امریکا درافغانستان این کشور تا حال بیشتر تحت شرایط مندرج در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرارداشت .

آلمان که حدود پنج هزار سربازش در چوکات نیروهای آیساف درافغانستان فعالیت دارند ، در پنجم ماه دسمبر سال جاری میلادی میزبان کنفرانس بن دوم خواهد بود.

درهمین حال سفیر آلمان در ملل متحد گفته است که ریاست کنفرانس بن در مورد افغانستان را سرمنشی ملل متحد بان کی مون به عهده خواهد داشت.

 پیترویتیگ به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد گفت، بعداز سقوط طالبان ، برای اولین بار درده سال درافغانستان حال یک ستراتیژی معین و هم یک جدول زمانی معین برای انتقال مسوولیت های امنیتی ، موجود است .

ویتیک گفت : قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شاید باعث افزایش ظرفیت های عملیاتی نیروهای افغان گردد ، اتحادیه اروپا هم دراین بخش از تصویب قطعنامه ملل متحد حمایت نموده است .

درحال حاضر حکومت افغانستان برای تسلیم گیری مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان ، خود را آماده می سازد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا