جامعه

آمنه افضلی : موسسات همکار و دولت درخدمت افراد دارای معلولیت باشد

کابل باختر/ 25/ جدی

به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان موسسات همکار با وزارت شهدا، معلولین و امور اجتماعی امروز جلسه یی برگزارشد.

به اساس معلومات ریاست نشرات آن وزارت به آژانس اطلاعاتی باختر، درآغاز جلسه آمنه افضلی وزیر شهدا ، معلولین و اموراجتماعی صحبت نموده از همکاری های موسسات همکار در عرصه معلولیت ابراز قدردانی نموده تداوم همکاری های شانرا دراین راستا خواستار شد.

 آمنه افضلی همچنان گفت، تمام مردم به خصوص موسساتی که درعرصه معلولیت فعالیت دارند، مکلفیت دارند با دولت یکجا در خدمت افراد دارای معلولیت باشند.

 همچنان دراین جلسه ثریا پیکان معین آن وزارت و محمد هاشم بصیرت رییس عمومی انجوهای وزارت اقتصاد به ارتباط موضوع صحبت نموده راهکار های مناسب را درامر بهبود امور خدمات بهتر برای افراد دارای معلولیت ارائه کردند.

قراراست درآینده نزدیک تفاهمنامه هماهنگی با موسسات داخلی و خارجی دراین راستا امضأ گردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا