اخباراقتصاد

ادارۀ تنظیم  خدمات انرژی نه فعالیت عمده را در سال مالی ۱۳۹۹ تکمیل کرده  است

کابل/ 2 دلو /باختر

مسوولان در ادارۀ تنظیم  خدمات انرژی از  نه فعالیت خدمات انرژی  در سال 99  گزارش داده اند.

به گزارش خبر نگار آژانس باختر، توسعه سیستم برق کشور؛ طرح پلان های استراتیژیک برق؛ پروژه سازی روی ظرفیت ها به هدف تولید برق از منابع داخلی؛ طرح پروژه های منطقه یی؛ تطبیق ونظارت از پروژه های برق؛ نظارت از مارکیت انرژی؛ صدور جواز و طی مراحل تعرفه های فروش انرژی برق؛ از اهداف اساسی و مسوولیت های اداره تنظیم خدمات انرژی است.

فرهاد محمودی، رییس برنامه های انرژی اداره تنظیم خدمات انرژی امروز  در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت: ادارۀ تنظیم خدمات انرژی در سال مالی ۱۳۹۹ به گونۀ مجموعی ۱۳ فعالیت عمده را پلان کرده بود و از آن جمله ۹ فعالیت را تکمیل کرده است.

به گفته او، نهایی کردن۳ طرزالعمل در مطابقت با قانون تنظیم خدمات انرژی برق؛ آماده سازی پروژه مزار شریف از گاز به برق؛ تعیین استقامت کاری کارمندان اداره تنظیم خدات انرژی؛ پیش بینی نیازمندی های سکتور برق در کشور؛ تعدیل قانون موجوده تنظیم خدمات انرژی برق نظر به نیازمندی؛ تهیه اسناد برای مطالعات اساسی پروژه ها و امضای قرار داد چهار پروژه از منابع انرژی های قابل تجدید در کشور با همکاری اداره انکشافی ایالات متحده؛ عمده ترین دست آوردهای اداره تنظیم خدمات انرژی درسال مالی ۱۳۹۹ است.

محمودی، تصریح کرد که تهیه و طی مراحل پنج سند تقنینی و پالیسی های انرژی شامل قانون تحفظ و مثمریت انرژی، نهایی سازی و طی مراحل منظوری پالیسی انرژی آفتابی، تهیه مسوده ابتدایی پالیسی محدودیت تورید چراغ های پر مصرف و تهیه مسوده ابتدایی پالیسی تحفظ انرژی در ساختمان ها عمده ترین فعالیت های در حال اجرای اداره تنظیم خدمات انرژی را تشکیل می دهد.

او اضافه کرد که طرح کاهش برق ادارات دولتی تهیه وبه معاونت اول ریاست جمهوری ارائه شده است.

رییس برنامه های انرژی ادارۀ تنظیم خدمات انرژی تأکید کرد که بررسی مراجع مرکزی ولایتی، ایجاد کمیته پیگیری حصول قروض اداره وایجاد کمیته مبارزه علیه فساد اداری، ایجاد طرزالعمل کاری تفتیش و تنظیم چک لیست های بررسی، تحقق و پیگیری سفارش ها تفتیش عملکرد و رعایت قوانین ادارۀ عالی تفتیش از اقدامات اساسی ادارۀ تنظیم خدمات انرژی در راستای مبارزه با فساد اداری است.

او افزود که بودجه عادی وانکشافی ادارۀ تنظیم خدمات انرژی ازطریق کد قبلی وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۹ به میزان ۹۲ درصد به مصرف رسیده است.

محمودی، در همین حال مطالعات و امکان سنجی بند برق آبی پای کته سنگ، مطالعات وامکان سنجی پروژه تولید برق حرارتی، ترتیب لایحه وظایف واستخدام کمپنی مشورتی، استخدام شرکت جهت تجدید ماستر پلان برق کشور و تجدید ماستر پلان کشور ترتیب طرزالعمل کنترول مارکیت برق وترتیب مقرره سنجش خالص انرژی برق دستگاه های آفتابی روی بام را از برنامه های عمده برای سال مالی ۱۴۰۰ عنوان کرد. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا