اخبارامنیت

ازوقوع سه انفجاردرننگرهارجلوگیری شد

جلال آباد ۵ قوس باختر

با کشف سه بمب، ازوقوع یک رشته انفجارها در ننگرهارجلوگیری شد.

ماموران امنیتی بامداد امروز سه بمب را که به وسیلۀ یک کراچی به جایی در حال انتقال بود ازشهرجلال آباد مرکزننگرهارکشف و خنثی کردند.

درپیوند به انتقال این بمب ها مردی بازداشت شده است.

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که با کشف این سه بمب، ازوقوع یک رشته انفجارها نیرومند جلوگیری شد.

قراربود این بمب ها به یکی از بازارهای پررفت و آمد شهرجلال آباد انتقال یابد و آنجا انفجارداده شود.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این بمب گذاری های ناکام را به دوش نگرفته است اما منابع امنیتی طالبان مسلح را عامل آن می خوانند.

طالبان در افغانستان بیشتر به کارگذاری بمب و ماین درراه های پررفت و آمد متوسل می شوند؛ اقدامی که اکثرغیرنظامیان را قربانی می گیرد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا