سیاستاخبار

از افغانستان در کنفرانس بین المللی ژنیو پشتیبانی قوی صورت گرفت

 کابل/5قوس/باختر

جامعۀ بین المللی تعهدات دراز مدت خویش را برای کمک به مردم افغانستان با تعهدات قابل توجه، تجدید می کند.

 افغانستان و همکاران بین المللی آن بر سر اهداف انکشافی مشترک برای سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۴ تعهد کردند و یک اعلامیه یی را که خواهان پایان دادن به جنگ و تامین صلح دوامدار، ثبات و رفاه می باشد به تصویب رساندند. 

کنفرانس ۲۰۲۰ افغانستان نمونه قوی از تعهدات دومدار جامعه جهانی به افغانستان برای دوره پیش رو تا سال ۲۰۲۴ است. تمویل کنندگان حداقل ۳.۳ میلیارد دالر امریکایی برای سال اول از چهار سال پیش رو متعهد شدند،  انتظار می رود که تعهدات سالانه به همین سطح سال به سال باقی بماند. 

همکاران انکشافی افغانستان، تا سال ۲۰۲۴ قاطعانه حامی افغانستان باقی خواهند ماند. همه کمک های انکشافی مشمول روند بررسی مشترک سالانه از سوی دولت و همکاران بین المللی خواهد بود و تمویل کنندگان همچنان به استفاده از حق شان برای تصمیم گیری در مورد سطح و چگونگی حمایت مالی سالانه شان، ادامه می دهند. 

عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه افغانستان گفته است “ما افغانان خواهان پایان دادن به خشونت ها هستیم و متعهد به یافتن یک توافق سیاسی هستیم که نه تنها بتواند به رنج مردم افغانستان پایان دهد بل دستآوردهای ۱۹ سال گذشته را حفظ کرده و و آن را تقویت کند.” او اضافه داشته است، این کنفرانس باید نشان دهنده همبستگی ما باشد که در آن تمویل کنندگان بین المللی و شرکای توسعه یې ما بتوانند در ادامه حمایت از افغانستان و مردم آن قدم های قاطع بردارند. “

این تجدید حمایت بین المللی در زمانی رخ  می دهد که مذاکرات بی سابقه صلح افغانستان در جریان است، وضعیت امنیتی متغیر است، نیازهای بشری با فرارسیدن زمستان افزایش یافته و تهدید کوید-۱۹ همچنان وجود دارد. این تعهدات در حالی صورت می گیرد که افغانستان به آخرین دوره چهار ساله دهه انتقال خود وارد می شود. 

دیبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان می گوید: “چالش هایی که افغانستان با آنها روبه رو است به راستی نگران کننده است. اما تعهدات بزرگی که در کنفرانس از سوی همکاران بین المللی افغانستان برای انکشاف افغانستان صورت گرفت، امیدی واقعی به فردای بهتر ایجاد می کند.”  وی افزوده است: “کنفرانس ژنیو می تواند تقویت متقابل با مذاکرات تاریخی صلح در دوحه باشد – باهم یکجا آنان«افغانان»می توانند پایه های محکمی برای صلح و رفاه ایجاد کنند.” 

ویله اسکیناری وزیرهمکاری های انکشافی و تجارت خارجی فنلند گفت: “سطح قابل توجه تعهدات در کنفرانس ۲۰۲۰ افغانستان نشان می دهد که جامعه بین المللی در این زمان مهم، همچنان در کنار مردم افغانستان می ایستد.”

دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با حمایت همکاران بین المللی، متعهد به حفظ و توسعه دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انکشافی از سال ۲۰۰۲ به این سو است. دموکراسی، حقوق بشر به شمول حقوق زنان، اطفال و اقلیت ها موضوعات اساسی هستند که باید از آنها حفاظت شود و توسعه یابند. اشتراک کنندگان بر نیاز به رسیدگی به چالش های کلیدی چون از بین بردن فقر، نهادسازی، حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و  انکشاف سکتور خصوصی تاکید کردند. 

شرکای بین المللی از نسخه دوم چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان که چشم انداز، استراتیژی و برنامه دولت افغانستان را برای پنج سال آینده (۲۰۲۱ – ۲۰۲۵) ارائه می کند، استقبال می کنند.

افغانستان و جامعه بین المللی، همانطوریکه در چارچوب مشارکت افغانستان بیان شده است، طبق شرایط و مکانیزم های بازنگری مشترک برای حصول اطمینان از نتایج و تأثیرات آن برای مردم افغانستان، وارد مرحله جدیدی از همکاری شده اند.

شرکت کنندگان این کنفرانس با صدور اطلاعیه یی خواستار آتش بس فوری، دایمی و جامع شده اند. شرکا همچنین خواستار یک روند صلح معنادار با مشارکت زنان، جوانان و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی شدند.  این اطلاعیه مشارکت جدیدی برای تقویت افغانستان مستقل، متحد، دموکراتیک و صلح آمیز در مسیر خود به سوی رفاه و خوداتکایی به نفع همه افغانان را ایجاد کرده است.

پكا هاويستو وزير امور خارجه فنلند گفت: “اين كنفرانس تقاضاي مردم افغانستان براي آتش بس فوري و صلحي پايدار را كه آنان سزاوار آن هستند، منعکس می کند – این تقاضا ها باید به شکست نه انجامد“.

در حدود ۷۰ کشور و بیش از ۳۰ سازمان بین المللی، مقامات دولت افغانستان و همچنین نمایندگان جامعه مدنی در کنفرانس ۲۰۲۰ افغانستان شرکت کرده بودند. این کنفرانس به طور مشترک توسط دولت های افغانستان و فنلند با سازمان ملل برگزار شده بود. 

با توجه به خطرات جدی ناشی از کوید ۱۹ همه شرکت کنندگان، از راه دور با حضور میزبانان در مقر ملل متحد در ژنیو، شرکت ورزیده بودند.صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا