سیاستاخبار

از هفتۀ تصویب قانون اساسی کشور در پنجشیر تجلیل شد

بازارک/ ۱۵جدی/ باختر

از هفته تصویب قانون اساسی کشور امروز در مراسمی در پنجشیر گرامی داشت شد.

به گزارش آژانس باختر؛ انجنیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر، در بارۀ هفتۀ تصویب قانون اساسی کشور به تفصیل صحبت کرد و گفت که قانون تجویز سریع است که جهت نظم جامعه تطبیق می شود. وی افزود: هر کس که در جامعه زندگی می کند، باید قانون مدار باشد و خود را با مقرره های قانونی عیار کند.

شمس الله جاوید، رییس څارنوالی استیناف پنجشیر گفت که قانون اساسی وثیقۀ ملی است که مردم در روشنایی آن زندگی خود را به پیش می برند.

شمار دیگری از شرکت کنندگان نیز پیرامون هفتۀ تصویب قانون اساسی کشور سخن زدند و قانون اساسی کشور را بهترین قانون خطاب کردند. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا