اخبارآموزش

اطلاعیه بورس های تحصیلی کشور عربستان در مقاطع مختلف (لیسانس، ماستری و دوکتورا)

کابل / 23 قوس / باختر

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

عربستان سعودی از اعطای 371 بورس تحصیلی دوره های لیسانس، ماستری و دکتورا برای طبقه اناث و ذکور برای سال های 2021 تا 2022  خبر داده است.

اسناد مورد نیاز:

فیصدی نمرات مکتب نامزدان برای بورس دورۀ لیسانس حد اقل 70 درصد باشد.

فیصدی نمرات متقاضیان برای بورس دوره ماستری حد اقل 65 درصد باشد

شرایط وتمهیدات بورس:

نامزدان متقاضی باید نخست به ویب سایت پوهنتون مورد نظر خویش مراجعه کنند و رشته مورد علاقه خود را انتخاب و فورمۀ ثبت نام را خانه پری کنند و مدارک تحصیلی خویش را از همان طریق به ایمیل آدرس ، اکونت یا هر سامانه دیگری از ویب سایت پوهنتون مورد نظر به دسترس قرارمی دهد، ارسال و تسلیم کنند.

در صورت پذیرش بورد علمی پوهنتون قبول نامۀ هر نامزد به ایمیل اکونت شخص نامزد از سوی پوهنتون مورد نظر فرستاده می شود.

371 بورس تحصیلی سهمیه افغانستان برای سال های 2021 تا 2022  است  و ثبت نام آن در اخیر سمستر سال تعلیمی 2020 که اوایل ماه جون 2021 ، آغاز می شود.

در گذشته محصلان طبقه اناث جهت ادامۀ تحصیل در این کشور به محرم نیاز داشتند اما اکنون می توانند بدون محرم به این کشور سفر کنند وبه تحصیل ادامه بدهند که احتمال پذیرش محصلان اناث در پوهنتون های این کشور بیشتر از قبل است.

  روند  ثبت نام را شخص متقاضی به صورت آنلاین از طریق ویب سایت پوهنتون مورد نظر پیش ببرد و بعد از دریافت ایمیل قبول بورس در رشتۀ مورد علاقه از سوی پوهنتون مربوط ، مدارک تحصیلی و پذیرش نامۀ آنان جهت انعکاس به سفارت و تدارک ویزه سفر به وزارت امور خارجه ارسال شود.

هر شرایط و ضوابطی که برای شهروندان سعودی در پوهنتون های آن کشور تطبیق می شود عین شرایط برای محصلان غیر سعودی که از طریق بورس های تحصیلی در پوهنتون های سعودی جذب می شوند، تطبیق می شود.

برای مرحله دانشگاهی و یا انستیتوت زبان از سن 17 الی25 سال باشد.

– نامزد دورۀ ماستری از 30 سال و دورۀ دکتورا الی 35 سال عمر داشته باشند.

کشور متبوع محصل بر ادامۀ تحصیل آن در پوهنتون های عربستان سعودی مطابق به شرایط که برمحصلان سعودی تطبیق می شود موافقه کند.

– نامزد باید از نهاد تعلیمی دیگر عربستان سعودی بورس تحصیلی دریافت نکرده باشد.

شهادتنامه و اسناد نامزد از طرف مراجع ویژه که آن را نهاد تحصیلی مشخص کند تصدیق شده باشد.

– نامزد باید، گواهی نامه عدم مسوولیت جرمی را از نهاد های امنیتی کشور مربوط به دست آورده باشد.

– نامزد از طرف یکی از نهاد های تحصیلی درعربستان سعودی اخراج نشده باشد.

– نامزد باید آزمون طبی را مطابق با قوانین و رهنمود سپری کرده باشد.

– نامزد  باید گواهی نامه تزکیه شخصیتی حسن سلوک از محل دورۀ تعلیمی و یا توسط یک تن از استادان در پوهنتون ها و نهاد تحصیلی شرط گذاشته است، بدست داشته باشد.

شورای نهاد تحصیلی اصول و ضوابط را برای قبول محصلان غیر سعودی مقیم کشور بر اساس بورس های داخلی وضع می کند که همزمان با آن شرایط زیر نیز باید در نظر گرفته شود

– نامزد باید موافقه مرجع را که از آن فارغ شده است به دست بیآورد.

– نامزد  درعربستان سعودی به شکل قانونی اقامت داشته باشد.

به نامزدانی که بر اساس بورس از خارج کشور به پوهنتون ها جذب می شوند، امتیازات ذیل در نظر گرفته شود.

– ارائه خدمات صحی برای محصلان و اعضای خانواده شان ( در صورتی که خانوادۀ محصل نیز با او اقامت داشته باشد) ، اعطای معاش دو ماه حین مواصلت محصل به منظور تجهیز و آماد گی.

اعطای معاش سه ماهه برای ارسال کتاب ها بعد از فراغت

استفاده ازعین امتیازاتی که طلاب دیگر از آن مستفید می کردند.

تامین وعده های غذایی به قیمت نازل

تامین مسکن و زمینه سازی فعالیت علمی، اجتماعی ، فرهنگی

و تامین تکت سفر مطابق با لایحه مالی و نهاد تحصیلی مربوط.

  معمولا برداشت چنین بوده است  که عربستان سعودی فقط در رشته های اسلامی محصل می پذیرد در حالی که 5 فیصد محصلان خارجی دراین کشور در بخش های اسلامی مصروف تحصیل است ومتباقی در رشته های تخنیکی حرفوی مانند پترولیم، نفت و گاز، پیلوتی، مهندسی وبخش های دیگر مصروف فراگیری علوم اند.

 بناءً محصلان خارجی فرصت بیشتری برای ادامۀ تحصیل در رشته های فنی و تخنیکی و حرفه یی در این کشور دارند و در شرایط فعلی افغانستان به افراد فنی ، حرفه یی تخنیکی اعم از ذکور و اناث بیشتر از هر زمان نیاز دارد.

  متقاضی نامزدان  بورس ها تا زمانی که سند قبولی از پوهنتون های که در آن ثبت نام کرده اند به دست نیاورده باشند محصل گفته نمی شوند.

  در صورتی که افغانستان علاوه بر 371 بورس تحصیلی، برای 20 بورس اضافی محصلان را مطابق به شرایط تعریف شده معرفی کند، تعداد بورس ها را تدریجاً بلند خواهند برد.

  لست فاکولته ها شرایط پذیرش پوهنتون ها و رشته های آن قبل از روند ثبت نام در ویب سایت پوهنتون های این کشور اعلام می شود که

متقاضیان این بورس می تواند با مراجعه به آن دست یابند.

نامزدان می توانند درخواستی های خویش را به آدرس ویب سایت های نهاد های تحصیلی آن کشور ارسال و ثبت نام کنند و بعد از پذیرش شان از جانب پوهنتون و کشور مذکور ورق تاییدی “داخله پوهنتون” آن را کاپی کنند و به وزارت تحصیلات عالی مراجعه کنند.

همچنان پس از تکمیل فورم های لازم و تکمیل اسناد آن به بخش های مربوط ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی  تسلیم نکنند تا از این طریق جهت ویزه به جانب مرجع بورس دهنده معرفی شوند.

علاقمندان برای دریافت ایمیل آدرس پوهنتون های مذکور به ویب سایت https://mohe.gov.af

وزارت تحصیلات عالی مراجعه کرده می توانند.

احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا