اخبارجامعه

اطلاعیه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کابل / 9 قوس / باختر

واجدان شرایط امتحانات جمعی بست‌های معلمان و بست‌های 5 و 6 خدمات ملکی ننگرهار، لغمان، فراه، بغلان، کندز، هلمند، خوست، پروان و ارزگان، می‌توانند برای ثبت اطلاعات انگشت نگاری ” با یومتریک ” و دریافت کارت‌های ورود امتحان، به پوهنتون‌های مربوط در ولایت های شان مراجعه کنند.

انگشت نگاری بست‌های معلمان: سه ‌شنبه،11 قوس ، پیش ازچاشت دور اول، بعد از چاشت دور دوم وهمچنان بست‌های 5 و 6 خدمات ملکی چهارشنبه، 12 قوس صورت می گیرد.

واجدان شرایط امتحان جمعی فاریاب بر اساس برنامه‌ ریزی زیر به لیسۀ ابوبکر جوزجانی مراجعه کنند.

بست‌های معلمان: روز سه‌ شنبه، 11 قوس ، پیش از چاشت دور اول، بعد از چاشت دور دوم و چهارشنبه، 12 قوس  دور سوم و همچنان بست‌های 5 و 6 خدمات ملکی چهارشنبه، 12 قوس.

به همین ترتیب امتحان بست‌های معلمان روز پنج‌شنبه 13 قوس  و امتحان بست‌های 5 و 6 خدمات ملکی روز جمعه 14 قوس برگزار می‌شود

محلات برگزاری امتحانات، پوهنتون‌های مربوط تعیین شده است .

اشتراک کنندگان امتحان، اصل تذکرۀ تابعیت و یا پاسپورت‌ شان  را با خود داشته باشند.احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا