اخبارآموزش

اطلاعیۀ وزارت تحصیلات عالی

کابل / 12 قوس / باختر

به اطلاع آن عده از فارغ تحصیلان رشتۀ زبان و ادبیات ازبکی که قبلآ اسناد شان ازطریق پوهنتون علی شیر نوایی ازبکستان، طی مراحل شده است و یک تعداد آن ها به خاطرتاییدی اسناد خویش به وزارت تحصیلات عالی کشور،  قبلآ مراجعه کرده اند؛ رسانیده می شود که هرچه زود تر اصل دیپلوم و ترانسکریپت های سابقۀ خویش را که مشکلات تخنیکی داشت ، به ریاست ارزیابی اسناد خارج مرز وزارت تحصیلات عالی ، ارائه کنند و درعوض دیپلوم و ترانسکریپت جدید آن را که به این وزارت مواصلت کرده است ، به خاطر طی مراحل دروزارت امورخارجه، ازطریق این ریاست تسلیم شوند.

به همین ترتیب به منظور طی مراحل اسناد ، تکمیل فورم ارزیابی اسناد و تحویلی حق الخدمت ارزیابی؛ آوردن اصل پاسپورت و ویزۀ  دوران تحصیل، کاپی تذکره تابعیت ، اصل شهادت نامۀ صنف دوازدهم وچهاردهم ، ضروری است .

همچنان اسناد آنان باید ازطریق این ریاست و کمیسیون ارزیابی مطابق مقررۀ ارزیابی اسناد تحصیلی بیرون مرزی، هرچه زود تر، ارزیابی و تایید شود .

فارغان مذکورمی توانند به منظور معلومات بیشتر به شماره های 0202500048 و 0202503829 این وزارت درتماس شوند .

احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا