اخبارآموزش

اطلاعیۀ وزارت تحصیلات عالی

کابل / 6 دلو / باختر

ازتمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی تقاضا می شود که مطابق مقرره های موسسات تحصیلات عالی خصوصی و تحصیلات عالی فوق لیسانس ( ماستری و دکتورا)  دربرنامه های دارای مجوزکه درویب سایت وزارت تحصیلات عالی موجود است؛ فعالیت های شان را تنظیم کنند و درهمآهنگی با ادارۀ ملی امتحانات، محصل جذب کنند.

درصورتی که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی بدون مجوز قانونی دربرنامه های لیسانس، ماستری و دکتورا  فعالیت کنند و محصل جذب کنند، وزارت تحصیلات عالی هیچ تعهدی جهت طی مراحل اسناد تحصیلی فارغان برنامه های غیرقانونی ندارد.

بنابراین ازتمام داوطلبان که خواهان تحصیل درنهاد های تحصیلی خصوصی اند، تقاضا می شود که قبل از ثبت نام دربرنامه های لیسانس، ماستری و دکتورا ، ابتدا به ویب سایت وزارت تحصیلات عالی مراجعه کنند و از داشتن برنامه های دارای مجوز، خود را مطمین کنند.

 هرگاه داوطلبان دربرنامه های بدون مجوز، ثبت نام کنند و به تحصیل ادامه دهند، مسوولیت بعدی به عهدۀ  وزارت تحصیلات عالی نیست .

احمد ضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا