اخبارآموزش

اطلاعیۀ پوهنتون پولی تخنیک کابل

کابل /30جدی/ باختر

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی های کمپیوتر ساینس، جیوماتیک و کدستر خویش در رشته های ذیل به کادرعلمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی کمپیوترساینس:

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (IS ) با کد 28-90-A3-081-02-009) یک بست به سویه دکتورا، ماستر ویا لیسانس اعلان مجدد (باردوم)

پوهنځی جویماتیک وکدستر:

دیپارتمنت Gis باکد( 28-90-A3-087-02-002) یک بست به سویۀ دوکتورا، ماستر ویا لیسانس (باردوم) متقاضیان واجد شرایط از نشراعلان تا 2/11/ 1399 درخواستی های شمولیت خویش را می توانند از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل  کنند.

 یادداشت: ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان به همراه شان باشد.

نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا