اخبارآموزش

اطلاعیۀ پوهنتون پولی تخنیک کابل

کابل /30جدی/ باختر

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی کمپیوترساینس خویش در رشتۀ ذیل به کادرعلمی جدید اشد ضرورت دارد.

پوهنځی کمپیوترساینس دیپارتمنت NE با کد ( 28-90-83-081-03-009) یک بست به سویۀ ماستر و یادکتورا.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشراعلان تا 18/11/1399 درخواستی های شمولیت خویش را می توانند ازطریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل  کنند.

یادداشت: ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت به همراه شان باشد. نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا