اخبارآموزش

اطلاعیۀ پوهنتون پولی تخنیک کابل

کابل/7دلو/ باختر

پوهنتون پولی تخنیک کابل درپوهنځی انجنیری منابع آب و محیط زیست خویش به رشته ذیل به کادر علمی جدید اشد ضرورت دارد.

پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست :

دیپارتمنت اقتصاد رشتوی وتاریخ با کد ( 28-90-A3-082-01-005) یک بست به سویه دکتورا ، ماستر و یا لیسانس، متقاضیان واجد شرایط که فارغ التحصیل رشته اقتصاد انجنیری باشند از تاریخ نشر الی 16/11/1399 درخواستی های شمولیت خویش را ازطریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل کنند وبا ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان به ادارۀ پوهنتون مراجعه کنند.

ختم/ ماری نبرد آئین …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا