اخبارآموزش

اطلاعیۀ پوهنتون پولی تخنیک کابل

کابل/7دلو/ باختر

پوهنتون پولی تخنیک کابل درپوهنځی ساختمانی خویش به رشته ذیل به کادر علمی جدید اشد ضرورت دارد.

پوهنځی ساختمانی :

دیپارتمنت شهر سازی با کد( 28-90-A3-080-02-007) یک بست به سویه دکتورا ویا ماستر .

متقاضیان واجد شرایط ازتاریخ نشر الی 27/11/1399 درخواستی های شمولیت خویش را ازطریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل کنند.

 همچنان با ترانسکریپت نمرات وتذکره تابعیت شان به ادارۀپوهنتون مراجعه کنند.

ختم/ ماری نبرد آئین …ک..م    

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا