سیاستاخبارآموزش

اعضای مشرانو جرگه طرح ابقای مجدد معینیت تعلیمات اسلامی را تصویب کرد

کابل/16جدی/باختر

درنشست امروز مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس، علاوه ازبحث آزاد، طرح ولسی جرگه درموردابقای مجدد معینیت تعلیمات اسلامی درچوکات وزارت معارف

تصویب شد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،طرح اعضای ولسی جرگه مبنی برابقای مجدد معینیت تعلیمات اسلامی درچوکات وزارت معارف ونحوه تدریس درمکاتب الی صنف سوم که درکمیسیون‌ها مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رییس ومنشی کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی ارایه وبا برخی تعدیلات به تصویب رسید.

در این مبحث، شماری ازسناتوران، اظهارات وزیرامورخارجه ایالات متحده امریکا درقبال گروه طالبان، ونحوه خروج عساکرامریکایی ازافغانستان را غیرمسوولانه و به نوعی همسویی با طالبان دانستند و گفتند که ایالات متحده باید به تعهداتش مطابق موافقتنامه امنیتی کابل – واشنگتن عمل وازسیاست‌های دو پهلوپرهیزکند، زیرا گروه طالبان به تعهدات شان پابند نیستند و بعد ازتوافق با امریکا بجای کاهش خشونت، کشتارمردم را به طوربی سابقه افزایش داده اند و روابط شان را با سایرگروه‌های تروریستی هرگز قطع نکرده اند و اکثریت پنج هزار زندانی رها شده طالبان، دوباره به میدان‌های جنگ برگشتند ودرترورها ونا امنی‌ها، نقش فعال داشته اند.

هم‌چنان سناتوران ازهیئت مذاکره کننده د.ج.ا.ا که امروز برای پیشبرد مذاکرات دوردوم با طالبان، رهسپاردوحه شد، خواستند که دراین مرحله، مانند گذشته با حفظ هماهنگی، اتحاد و وحدت نظردرمیزگفتگوها با رعایت حقوق زنان وحقوق بشر ازنظام جمهوریت، دستاوردهای دو دهه گذشته و ارزش‌های قانون اساسی دفاع  کنند و با گروه طالبان به یک آتش بس تفاهم کنند که خواست همه مردم افغانستان است.

 درجلسه سناتوران پیرامون گفته‌های دیروزمسعود اندرابی، وزیرامورداخله و احمدضیا سراج، رییس اداره عمومی امنیت ملی افغانستان درولسی جرگه، گفتند که ازاظهارات مسوولان امنیتی برمی‌آید که طالبان برای صلح نه بلکه برای عملیات بهاری، برنامه ریزی می‌کنند وآمادگی جنگ تمام عیاررا می‌گیرند وحالا ایجاب می‌کند که همه شهروندان علیه گروه‌های تروریستی بسیج شوند وصفوف نیروهای دلیردفاعی، امنیتی واستخباراتی را تقویت کنند وآنان ازنیروهای امنیتی خواستند که برای رفع این تهدیدات، عملیات پاک‌سازی را برای سرکوب تروریستان درفصل سرما شدت بیشترکنند. هم‌چنان سناتوران وضعیت بیجاشدگان داخلی را درنقاط مختلف کشورنگران کننده تلقی کردند و خواهان آن شدند که نهادهای مسوول به وضعیت زندگی شان توجه کنند.

 همینگونه سناتوران ازبلند رفتن قیمت مواد خوراکی وسوختی انتقاد کردند و خواهان کنترول قیمت‌ها از سوی مراجع مسوول شدند .

درجلسه اعضای مجلس باردیگرپشتیبانی شانرا ازنیروهای امنیتی ودفاعی ابراز داشتند و با یاد آوری از کارکردهای نشست شش ونیم صبح گفتند: به تازگی پولیس کابل یک خانه محفوظ مربوط به گروه طالبان را که درآن ماین‌های مقناطیسی نگهداری می‌شد با چهارتن از تروریستان دستگیرکرده اند که این یک دستاورد خوبی است وباید شهروندان همکاری‌های شان را در تشخیص تروریستان واطلاع رسانی دقیق ومؤثق امنیتی بیشترکنند.

درختم‌مباحث آزاد، فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه، با حمایت مجدد ازهیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ابراز امیدواری کرد که هیئت پیشنهادات لویه جرگه مشورتی صلح ونظریات شورای ملی را برای حفاظت از قانون اساسی و نقش قوای مسلح کشور مدنظرگیرد و در این دورمذاکرات، هردوجانب روی یک آتش بس جامع موافقت کنند.

فضل‌هادی مسلم‌یارشهامت و قربانی‌های نیروهای دفاعی، امنیتی واستخباراتی کشور را ستوده وجانفشانی‌های شان را در حفاظت ازتمامیت ارضی کشور، برجسته عنوان کرد. ایشان ازشهادت هفت شهروند کشورکه گفته می‌شود درایالت بلوچستان پاکستان دریک رویداد تروریستی جان باخته اند، ابرازتأسف کرد و با ابراز تسلیت به خانواده‌های شهدا، از وزارت امورخارجه خواست تا این رویداد را پیگیری و جزئیات آن را بامردم شریک کند. رییس مشرانوجرگه ابرازامیدواری کرد که ایالات متحده امریکا از برخورد دوگانه‌ درقبال مسایل افغانستان خودداری ورزد و طبق پیمان استراتیژیک با دولت افغانستان، به مکلفیت‌هایش عمل کند وهرگاه مسوولان آن درموارد چون از کشته نشدن سربازان امریکایی مباهات می کند، نباید قربانی‌های مردم افغانستان را که هرروز به بهانه‌های مختلف به شهادت می‌رسند فراموش کنند. او تأکید کرد که حکومت برای تأمین امنیت شهروندان به خصوص کادرهای علمی، اهل رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی توجه جدی مبذول کند.

مسلم‌یارضمن مبارکباد از آغازتجلیل هفته قانون اساسی کشور، ازتعهد مشرانو جرگه برای تطبیق هرچه بهترآن اطمینان داد.

 رییس مجلس ازاعتراض باشندگان حصارشاهی ولسوالی رودات ننگرهارمبنی برعملیات قطعه صفردو و واردشدن تلفات به افراد ملکی یاد آوری کرد و تأکید کرد که مسوولان باید جلوچنین عملیات را بگیرند؛ زیرا تداوم آن باعث نا راحتی بیشترمردم و ایجاد فاصله میان آنان وحکومت خواهد شد. دراخیر به کمیسیون‌های مربوط وظیفه سپردتا شکایات استادان دارالمعلمین‌ها و بلندرفتن نرخ‌ مواد خوراکی وسوختی را یکجا بامسوولان مربوط پیگیری کنند.مجیب مرزایی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا