اخبارامنیتجامعه

اعلامیهٔ کمیتهٔ بررسی قضایای خشونت علیه خبر نگاران دروزارت امور داخله

 

کابل/۱۱جدی/ باختر

کمیتهٔ بررسی قضایای خشونت علیه خبر نگاران در سال ٢٠٢٠ (٩٧) مورد شکایت خبر نگاران را درکشور که از جانب فدراسیون رسانه ها به وزارت امور داخله مواصلت کرده است، درهمکاری نزدیک با فدراسیون رسانه ها بررسی واتخاذ تدابیر امنیتی کرده است که چنین برشمرده می شود .

١_ تعداد (١١) مورد قتل ,ترور وفوتی خبرنگاران غرض بررسی مواصلت ورزیده است که همه این موارد بررسی شده است .

٢_ به تعداد (١٥) مورد مجروحیت خبرنگاران بررسی شده است .

٣_ تعداد(٤) مورد ربودن خبر نگاران از مسیر راه های عمومی بررسی شده است .

٤_ به تعداد (٢٤) مورد ادعای توهین وتحقیر غرض پیگیری مواصلت کرده است که همه این مورد بین مرتکب ومتضرر مصالحه ومفاهمه شده است .

٥_ به تعداد (١٠) مورد ادعای لت وکوب مواصلت ورزیده است .

٦_  به تعداد (٣٢) مورد تهدید های امنیتی غرض اتخاذ تدابیر مواصلت ورزیده است که به همهٔ این موارد طبق برنامهٔ منظم، تدابیر امنیتی اتخاذ شده است .

٧_ به تعداد (١) مورد قضیه تجاوز جنسی به ثبت رسیده است که مرتکب آن دستگیر ومحول څارنوالی  مربوطه شده است .

لازم به ذکر میدانیم اینکه به تعداد (١٠) قضیه که از جمع فوق الذکر محول اداره محترم لوی څارنوالی شده است . ودرپیوند به این قضایا تعداد ١٣ مرتکب دستگیرشده اند وبه نهاد های عدلی وقضایی سپرده شده اند .

اجراات تمام قضایای ثبت شده به گونهٔ ماهوار به کمیتهٔ  مشترک حکومت ورسانه ها تحت قیادت استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گزارش تفصیلی ارائه شده است .

قابل یاد آوری میدانیم از جمله قضایای فوق الذکر ٩ مورد آن تحت کشف پولیس قرار دارد که نتایج پیشرفت ها بعد گزارش می شود .

همچنان طبق هدایت وزیر امور داخله عنقریب مرکز هماهنگی رسانه ها طبق مقرره کمیتهٔ مشترک در وزارت امور داخله تقویت و در همه ولایات فعال می شود .

همچنان غرض پیگیری قضایای خشونت علیه خبر نگاران طبق هدایت رهبری وزارت امور داخله ، مدیریت عمومی در قرارگاه وزارت ایجاد شده است .

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا