سیاست

اعلامیه شورای عالی صلح در مورد تحولات اخیر روند صلح افغانستان

کابل باختر 18 دلو
شورای عالی صلح به مثابه نهاد محوری و بسترساز روند صلح افغانستان تحولات اخیر در روند صلح منجمله برنامه هایی که برای زمینه سازی و اعتمادسازی گفت گوهای مستقیم و رو در رو میان دولت افغانستان و تحریک طالبان انجام می شود، را دوامدار تحت بررسی و نظارت دارد.
با در نظر داشت نگرانی های مردم افغانستان و برای اینکه روند صلح کشور موفقانه به پیش برود، شورای عالی صلح مراتب آتی را اعلان میدارد:
1) شورای عالی صلح منحیث نهاد بستر ساز در راستای روند صلح افغانستان، از هر نوع اقدام هماهنگ که درراستای روند صلح ممد واقع شود، حمایت می کند.
2) شورای عالی صلح هر نوع حرکتی را که به تقویت هم نظری و همدیگر پذیری در جامعه افغانستان کمک کننده باشد، تایید می کند و همکاری با آنرا از وجایب خود می داند. بر علاوه، این شورا هر نوع حرکت و ابتکاری که روند صلح و وفاق ملی را ضرر برساند، جداً مردود می شمارد و از همکاری با آن اجتناب می ورزد.
3) حضور نیروهای خارجی بر اساس یک ضرورت در افغانستان می باشد و خروج آنها نیز مربوط به پیشرفت ها در روند صلح و مذاکرات مستقیم دولت افغانستان با تحریک طالبان می باشد. شورای عالی صلح با تایید اینکه خروج نیروهای خارجی از کشور یکی از موارد شامل اجندای گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و تحریک طالبان میباشد، تاکید می دارد تا این تصمیم پس از رفع تهدیدها توسط گروه های تروریستی بر مردم افغانستان و پیشرفت در روند صلح پایدار با تحریک طالبان اتخاذ خواهد شد.
4) شورای عالی صلح بحث ها و قطعنامه نشست غیر رسمی شهر مسکو را به دقت مطالعه می کند و نقاطی را که به خیر و فلاح ملت بزرگ افغانستان و منافع ملی کشور مطابقت داشته باشد را در اجراآت خود در نظر خواهد گرفت.
5) شورای عالی صلح تمامی نگرانی ها و خواست های ملت بزرگ افغانستان را، در هر مرحله از روند صلح افغانستان، جداً در نظر می گیرد و وظیفه خود می داند تا هر موضوع و مورد که در روند صلح واقع می شود، از تمامی طرق ممکنه و به ویژه از طریق رسانه های کشور، به مردم افغانستان شریک می سازد. حبیب سادات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا