سیاست

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

  25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان  میباشد وزارت امور خارجه با یاد آوری از این روز مهم یک بار دیگر بالای ضرورت مبارزه عمومی و تلاش های مشخص در راستای محو کامل  خشونت علیه زنان تاکید مینماید .
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مشکلات اجتماعی وخانواده گی زنان را درک کرده و از موجودیت خشونت های گسترده فزیکی ، روانی ، اجتماعی و رفتاری درمقابل زنان نیز آگاه میباشد . برای نابودی خشونت  علیه زنان  حکومت افغانستان تلاشهای زیادی را انجام داده است که فعالیت های وزارت امور زنان ، وضع قانون محو خشونت علیه زنان ،  ایجاد کمیسیون عالی محو خشونت علیه زنان ، ایجاد نهاد های حمایت کننده حقوق زنان در تمام ادارات دولتی ، حمایت از کارکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر، همه  نشان دهنده تعهدات  و تلاش های حکومت در این راستا میباشد .
  ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان این وزارت نیز به نوبه خود نگرانی اش را از افزایش خشونت علیه زنان کشور اظهار داشته اما تعهد دارد تا فعالیت های اینده اش را همگام باسایر نهاد های حکومتی و غیر حکومتی برای کاهش این پدیده  مدیریت کند . درکنار سایر فعالیتهای این ریاست ، پروسه  تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد ( سهیم ساختن  زنان درمعادلات وگفتگو های صلح و امنیت )  یکی از فعالیت های ریاست حقوق بشر و امور زنان وزارت امور زنان است که تا سال اینده انجام خواهد شد . ماتوقع داریم تا با کمک نهاد های  ملی و بین المللی فعال درعرصه حقوق زنان، پلان  عملی را ایجاد کنیم تا از ان طریق  این قطعنامه در افغانستان عملی  گردد .
با استفاده از این فرصت یکبار دیگر از تمام افغانها اعم از نهاد های دولتی و غیر دولتی  و خانواده ها  موسفیدان ، ملا امامان  درخواست میکنیم تا در راستای  نابودی خشونت علیه زنان با همدیگر همکاری کرده و از هر فرصت مناسبی برای تلاشی درایجاد جامعه مساوی وعادلانه برای زنان و مردان استفاده کنند تا باشد همه اتباع جامعه از حقوق مساوی خدادادی خویش بهره مند گردند .
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا