سیاست

اعلامیه وزارت امور خارجه

کابل 20 جدی باختر

اعلامیه وزارت امور خارجه کشور در ارتباط به گزارش های اخیر در موردجلسه که به اشتراک یک تعداد افغانها از جانب انستیتوت اسپن در شهر برلین دایر گردیده بود.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان مخالف هرگونه اقدامات، اظهارات و جلساتی میباشدکه درمغایرت باروحیه وحدت ملی و اصول مندرج قانون اساسی افغانستان باشد.

در این  زمینه جمهوری اسلامی افغانستان نقش افراد ونهادهای خارجی را مداخله در امور داخلی مملک تلقی نموده آنرا تقبیح مینماید و تصریح میداردکه چنین حرکت ها باید در آینده تکرار نگردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا