اقتصاد

افزایش هشتادو پنج درصدی درعواید ریاست معادن زغال سنگ شمال

کابل 23جدی باختر

عواید ریاست معادن ذغال سنگ شمال ، افزایش یافته است.

مسوولان می گویند ؛ یافته های آنان می رساند که عواید ریاست معادن این حوزه ، هشتادوپنج درصد افزایش یافته است.

طبق ارقام ارایه شده ازسوی مسوولان درولایت بغلان ، ازشروع سال تاکنون یک ملیارد وهفت صدودوملیون وچهارصدو نود وهشت هزارویکصدوهشتاد وهشت افغانی ازدرک استخراج معادن درحوزه شمال عاید دولت شده  اما این رقم درتمامی سال گذشته به نه صدوبیست ملیون وشش صدوچهل وپنج هزارافغانی رسیده بود.

به  اساس این رقم دست کم هشتاد وپنج درصد درعواید معادن حوزه زغال سنگ شمال نظربه سال گذشته افزایش به عمل آمده است.

منشی عبدالمجید والی بغلان  به خبر نگار آژانس اطلاعاتی باخترمی گوید که این عواید ازاستخراج وفروش  یک ملیون ویک صدو شصت ونه هزاروهفت صدو نود وسه تن ذغال سنگ  بدست آمده است.

والی بغلان ،  ایجاد شفافیت وتلاش برای مرکزی سازی عواید و افزایش دراستخراج ذغال سنگ درشمال را علت های افزودی این عواید می داند ومی گوید که وی برای افزایش عواید دولت ازراه مرکزی سازی عواید وافزایش دراستخراج وفروش ، تلاش های بیشتری خواهد کرد.

ذغال سنگ ازجمله یکی ازشایع ترین  منبع درآمد برای کشوراست.

طبق بررسی ها ، بیشترین معادن ذغال سنگ افغانستان درمناطق شمالی ومرکزی موقعیت دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا