سیاست

افغانان بیشتر از دیگران به صلح نیاز دارند

اشتراک کننده گان ولایات شرقی درلویه جرگه عنعنوی در دیدار با حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان خواستار تغییرات اساسی درترکیب اعضای شورای عالی صلح شدند.

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر، دراین دیدار که چاشت امروز درارگ انجام یافت ، محمد امین وقاد شخصیت جهادی بر تامین صلح در کشور تاکید کرده و صلح را ضرورت جدی مردم افغانستان دانسته گفت ، افغانان بیشتر از دیگران به امن و صلح ضرورت دارند، افغانان مردم صلح پسند اند و آرزو دارند با جامعه جهانی در فضای صلح و امنیت زنده گی کنند.

 وی افزود ، افغانها به روند مشروع صلح باور دارند و آرزوی آنها این است که در روند تامین صلح از شیوه موثری استفاده گردد که در صلح پایدار نقش مهم داشته باشد .

 سپس صفیه صدیقی سخنگوی لویه جرگه عنعنوی درکنار اشاره به ضرورت تغییر درترکیب شورای عالی صلح گفت : دراین شورا بجای اعضای حکومتی ، از قریه ها و دهات افغانستان متنفذین و بزرگانی جاگزین گردند زیرا آنها از یکطرف نسبت به هرکسی دیگر به صلح ضرورت دارند و ازجانبی به اصول جرگه و مذاکره با طرف مقابل خوب میدانند.

حامدکرزی درمورد تغییر ترکیب شورای عالی صلح افغانستان نظریات ملاقات کننده گان را معقول دانسته گفت : این موضوع را دردیدار با اعضای شورای عالی صلح مطرح میسازد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا