آموزش

امتحان بست های خالی معلمی و اداره های دولتی در آغاز شد

ایبک/29عقرب/باختر
نزدیک به دوهزار و پنجصد تن، برای بست های خالی معلمی و اداره های دولتی در سمنگان در امتحان شرکت می کنند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس اطلاعاتی باختر، دوست محمد فیضی، رییس هیئت اعزامی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که برای دوصد و بیست و یک بست کمبود معلمان مکتب ها و اداره های دولتی سمنگان نزدیک به دوهزارو پنجصد دختر و پسر امتحان را درشهر ایبک به مدت دو روز سپری می کنند.
ضیاوالدین جهیش، آمریت کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی سمنگان گفت که از این میان 129 تن به حیث معلم در مکتب ها و82 تن دیگر آنان دربست های پنجم وششم اداره های دولتی آن ولایت جذب می شوند.احمد نعیم دوستی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا