اخبارآموزش

امتحان رقابتی بست های معلمی درلوگر برگزارشد

پل علم/ اول قوس/ باختر

نزدیک به سه هزار دختر و پسر ، برای کسب بیش چهار صد بست خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد باهم رقابت کردند.

  محمد اجمل شاه پور والی لوگر از شفافیت روند اخذ امتحان خبر داد و خاطر نشان کرد که این امتحان فرصت خوبی برای جوانان ممتاز است  که به ادارات دولتی و به حیث معلم در مکاتب لوگر استخدام شوند.

 شاپور عرب سخنگوی ریاست معارف لوگر به آژانس باختر گفت که در این امتحان به شمول دوصدوپنجاه وپنج دختر وبیش ازیکهزار وششصد پسر برای کسب سه صد بست معلمی دردو روزگذشته، امتحان شان را سپری کردند .

عرب افزود که در لوگر دوصدو هفتاد سه مکتب وجود دارد وبه یکهزار معلم دیگر نیز نیاز است. حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا