آموزش

امتحان کانکورحوزه ولایت کابل درنیمه ماه دلو سالروان برگزارمیگردد

مصاحبه کننده : احمد ضیا احمدی

کابل باختر 26 جدی

امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم حوزه کابل، غرض شمول درپوهنتون های وموسسات تحصیلات عالی، درنیمه دوم ماه دلو سالروان برگزار میشود .

پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به آژانس اطلاعاتی باخترگفت : امتحان عمومی کانکورحوزه ولایت  کابل وولسوالی های آن شامل  فارغان صنف دوازدهم مکاتب ، مدارس ومتفرقه که درآن  حدود چهل هزارداوطلب اشتراک خواهد کرد، درنیمه ماه دلوسالروان برگزار میگردد.

نوربخش گفت : تا کنون بیشتراز شصت هزارداوطلب امتحان کانکور را در حوزه های امتحان ولایات  فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان، بغلان، تخار، قندز، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکندی، غور، قندهار، ارزگان، زابل ، هلمند، فراه، نیمروز، بادغیس ،بدخشان وولسوالی های درواز، بهارک وشغنان این ولایت ، سپری نموده اند.

وی اضافه کرد که به شمول ولایت کابل امتحان کانکوردرحوزه های ولایات بلخ ، هرات، خوست ، پکتیا، میدان وردک ، لوگر، پروان ، کاپیسا ، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان برگزارمیگردد.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی علاوه نمود که وزارت تحصیلات عالی تلاش مینمایید که الی پانزدهم حوت سالروان پروسه ای برگزاری امتحانات کانکوردرتمام حوزه های کشوربه پایان برسد وقبل ازآغاز سال 1391 نتایج امتحانات کانکوراعلان گردد.

نوربخش گفت : درامتحان کانکور سال های گذشته داوطلبان ده رشته را انتخاب کرده میتوانستند، اما به دلیل این که انتخاب بهترودقیق تر صورت بگیرد، درامتحان امسال داوطلب میتواند پنج رشته را انتخاب نماید آن هم ازطریق دوصدوسی کود رشته .

اوافزود : درگذشته داوطلبان رشته های مورد نظرشانرا تنها ازطریق انتخاب پوهنحی های پوهنتون ها انتخاب میکردند وبعدآ انتخاب دیپارتمنت موردعلاقه آنان یک مشکل دیگربود، ولی اکنون داوطلبان میتوانند ازطریق دوصد سی کود رشته، پوهنحی ودیپارتمنت دلخواه خود را در امتحان کانکور انتخاب نمایند.

انتظارمیرود که درسالروان حدود 150 هزارتن داوطلب ازسراسرکشور امتحان کانکورراغرض شمول درموسسات تحصیلات عالی سپری نمایید که ازاین جمله حدود سی و چهارهزارو چهارصدو شصت تن آنان که امتحان را موفقانه سپری نماید ،در26 موسسه تحصیلات عالی و پنجاه هزارتن آنان در40 موسسه تحصیلات  نیمه عالی پذیرفته خواهد شد که درمجموع ظرفیت پذیرش حدود نود هزارتن را احتوا میکند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا