اخبارامنیتفرهنگ

امنیت خبرنگاران و راهکار مسوولان

کابل/ ۸جدی/ باختر

درجلسۀ کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها که دیروز به ریاست استاد دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و درآن اعضای این کمیته، مسوولان ارشد امنیتی و نمایندگان فدراسیون خبرنگاران و کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران اشتراک کرده بودند، در مورد رویدادهای اخیر تروریستی علیه خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر بحث همه جانبه صورت گرفت و مسوولان در هر مورد گزارش ارائه کردند.

آن‎‎‎چه در این میان حایز اهمیت است، وعدۀ مسوولان ارشد امنیتی در مورد تدوین و تطبیق راهکار جدید به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و تامین امنیت آنان، است.

مفسر آژانس باختر این موضوع را به بررسی و تحلیل گرفته است و می نگارد:

مسوولان نهادهای امنیتی در جلسه گزارش دادند که شماری را به ظن دست داشتن در حمله ها بر خبرنگاران بازداشت کرده اند و تحت تحقیق قراردارند. آنان از پیشرفتهایی دراین زمینه نیز خبردادند. حمله بر خبرنگاران و سایر نخبگان کشور نگرانی های جدی خلق کرده است و آنان را با یک نوع پریشانی و اضطراب مواجه کرده است.

 گروههایی که درعقب چنین حمله های دهشت افگنانه قرار دارند، می خواهند که در میان خبرنگاران و فعالان مدنی فضای وحشت، سراسیمگی و اضطراب ایجاد کنند، آنان را به گونهیی بترسانند و صدای رسای شان را خاموش کنند. باور داریم که چنین حمله ها و تهدیدها هرگز روحیۀ آنان را تضعیف کرده نمی تواند. وقتی ملاله میوند در جلال آباد به شهادت رسید، ده ها و صدها ملالۀ دیگر صدا بلند کردند، وقتی الیاس داعی در هلمند جان باخت، ده ها وصدها داعی دیگر صدا بلند کردند و وقتی نیکزاد در غزنی آماج حملۀ دهشت افگنان قرار گرفت، ده و صدها نیکزاد دیگر صدا بلند کردند و تعهد سپردند که راه آنان را ادامه می دهند. روحیۀ خبرنگاران و فعالان مدنی کشور شکست ناپذیراست؛ اما این هر گز به آن معنانیست که رویدادهای تروریستی علیه جان خبرنگاران و فعالان مدنی نادیده گرفته شود و تعقیب و پیگیری نشود.

خواست خبرنگاران و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشراز نهادهای امنیتی کشور ا ین است که باید هر رویداد تروریستی علیه خبرنگاران و دیگر نخبگان به گونۀ همه جانبه و دقیق بررسی شود و نتایج این بررسی ها با رسانه ها و مردم شریک شود.

مسوولان درجلسۀ کمیتۀ مشترک حکومت و  رسانه ها ازراهکارهای جدید صحبت کردند. همچنان معاون دوم ریاست جمهوری گفت که این موضوع در روزهای نزدیک دریک جلسۀ فوق العادۀ شورای امنیت به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری بررسی خواهد شد و عملکرد هر نهاد امنیتی در این زمینه تحلیل و ارزیابی خواهد شد. همچمنان معاون دوم ریاست جمهوری به وزارت امور داخله وظیفه سپرد که یک بخش ویژه را در آن وزارت به خاطر تامین امنیت خبرنگاران و فعالان مدنی ایجاد کند.

وزیر امور داخله گفت که برای توضیح پلان‌های امنیتی، عمق قضایای اخیر  و وضاحت بیشتر در این موارد، جلسۀ ویژه یی با حضور مسوولان فدراسیون ژورنالیستان و خبرنگاران، مسوولان کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها برگزار می‌کند. خواست جامعۀ رسانه یی این است که تصامیم کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها تحقق یابد و نهادهای مربوط تامین امنیت خبرنگاران و فعالان جامعۀ مدنی را یکی از اولویت های جدی کاری خویش تلقی کنند.ن.ش.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا