اخبارامنیت

انباربزرگ مواد مخدردرننگرهارکشف شد

جلال آباد/ ۵ جدی/ باختر

یک انباربزرگ مواد مخدر در ننگرهار کشف شد.

ازاین انبارکه درخانه یی درولسوالی دوربابا قرارداشت، صدها کیلوگرام چرس و تریاک به دست آمد.

درپیوند به این انبارمواد مخدرکسی بازداشت نشده است.

یک مقام پولیس ننگرهاربه آژانس باخترگفت که ازاین انباریک صدو هفتاد و نه بسته، حاوی صدها کیلوگرام چرس و تریاک به دست آمد.

طبق یک خبردیگر، دوتن درننگرهاربه اتهام قاچاق مواد مخدربازداشت شدند.

پولیس می گوید که این افراد شش کیلوگرام هیرویین را دریک موترسراچه به جایی قاچاق می کردند که ازمربوطات ولسوالی سرخ رود بازداشت شدند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا