امنیت

انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان درننگرهار

کابل 6 دلوباختر

نیروهای امنیتی افغان درچارچوب مرحله دوم انتقال مسوولیت های امنیتی مرکزوچهارولسوالی ولایت ننگرهاررا ازنیروهای خارجی به عهده گرفتند.

درمرحله دوم انتقال ، شهرجلال آباد وولسوالی های سرخرود، کامه ، بهسود وخیوه شامل است.

 پیش ازین نیروهای امریکایی دراین ولسوالی ها مستقربودند.

داکتراشرف غنی احمدزی رییس کمسیون انتقال مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان  درمراسم انتقال درشهرجلال آباد وعده سپرد که دولت افغانستان به همکاری جامعه جهانی بزودی برای خود کفایی امنیتی ودفاعی نیروهای افغان ، این نیروها را درپهلوی آموزش ، باجنگ افزارهای سبک وسنگین پیشرفته مجهزخواهد کرد.

به گفته داکتراحمدزی طبق پلان طرح شده تا سال 2014 که جهان به حضورنظامی اش درافغانستان پایان می دهد ، تمامی نیروهای افغان ضمن آموزش مهارت های نظامی ، با جنگ افزارهای پیشرفته مجهزخواهند شد.

داکتراشرف غنی احمدزی وضعیت برخی نقاط درولایت ننگرهار را نگران کننده خواند وبا  انتقاد ازبرخی قدرت های غیردولتی محلی گفت که اکثراین چالش های امنیتی ازعملکرد آنان منشا می گیرد.

درین مراسم محمد حنیف گردی وال سرپرست ولایت ننگرهار ومهمند نماینده پارلمان درسخنانی انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان را گام ارزنده ای به سوی خود کفایی امنیتی ودفاعی این نیروها دانست اما ازدولت مرکزی وجامعه جهانی خواست تا درآموزش وتجهیزآنان به جنگ افزارهای پیشرفته ، اقدام نمایند.

جنرال شیرمحمد کریمی لوی درستیزقوای مسلح افغانستان درین مراسم گفت که نیروهای اردوی ملی با وجود نبود یک قوای هوایی حسابی ، توانایی آنرا دارند تا ازکشورشان دفاع کنند.

گفته می شود که فردا درچارچوب مرحله ی دوم انتقال ، مسوولیت امنیتی برخی از نقاط ولایت لغمان به نیروهای افغان سپرده شود.

تا سال 2014 که جهان حضورنظامی اش درافغانستان را پایان می دهد ، انتظارمی رود نیروهای افغان درچند مرحله مسوولیت، تامین امنیت سراسرکشور را به دوش گیرند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا