اخبارامنیت

انفجاردرکارخانۀ ماین سازی طالبان درلغمان جان دوطالب را گرفت

مهترلام/ ۲ دلو/ باختر

درنتیجۀ انفجاردریک کارخانۀ ماین سازی طالبان درلغمان، دوطالب جان باختند وماموران امنیتی هم یک جنگجوی دیگر را درحالی که دراثراین انفجارزخم برداشته بود، بازداشت کردند.

به اساس گزارش ها، طالبان دراین کارخانه در مخفیگاهی درروستای نو آباد شهرمهترلام مرکزلغمان مشغول ساخت ماین بودند که یکی از ماین ها منفجرشد.

یک مقام پولیس لغمان به آژانس باخترگفت که دراین انفجاردوطالب ماین سازکشته شدند ویک ماین ساز دیگر درحالی که زخم برداشته بود نظامیان وی را بازداشت کردند.

دراین انفجارمخفیگاه طالبان با کارخانه ماین سازی و ده ها کیلوگرام مواد انفجاری و وسایل انفجارآن با خاک یک سان شد.

این انفجاربخش هایی ازخانه های روستا نشینان در همسایگی این مخفیگاه طالبان را نیز آسیب رساند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا