امنیت

انفجارماین در قندهاردو کشته به جا گذاشت

کابل 22 جدی باختر

دردو رویداد انفجاری درقندهار دوفرد ملکی کشته وسه تن دیگرآنان زخمی شده اند.

پولیس قوماندانی امنیه قندهاربا ارسال خبرنامه ای به آژانس اطلاعاتی باختر گفته است، این دو رویداد ناشی ازانفجارماین های کنارجاده درولسوالی شاه ولی کوت وتخته پل شهر قندهاربوده است.

انفجار اول پیش ازچاشت روزچهارشنبه درکنارجاده درمربوطات ولسوالی شاه ولی کوت رخ داد که به اثرآن دو فرد ملکی کشته ودوتن دیگرآنان زخمی شدند.

رویداد دومی در ساحه تخته پل شهر قندهاررخ داد، درین رویداد ماین کنارجاده یک تراکتور را آماج قرار داد که درنتیجه راننده این تراکتورزخمی شد.

پولیس  قندهارطالبان را مسوول این ماین گذاری ها معرفی کردند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا