جامعه

بازگشایی شاهراه سالنگ به روی ترافیک

شهرچاریکار3 حوت باختر
شاهراه  سالنگ به روی ترافیک بازگشایی شد.
این شاهراه که پایتخت را به نه ولایت شمالی وشمال غربی وصل می کند ،به دلیل برف باری های توام با طوفان برای دو روز به روی ترافیک بسته بود.
عبدالبصیر حبیبی رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها به آژانس باخترگفت که بارش و طوفان از نیمه های شب گذشته فروکش کرده است و اکنون زمینه برای رفت و آمد موتر های باربری و مسافر بری ازاین شاهراه فراهم شده است.
تنها موتر های تریلری درحال حاضر اجازه رفت و آمد از سالنگ ها را ندارد.
حبیبی از راننده ها خواست تا هنگام رفت و آمد در سالنگ ها موتر های شان را چین ببندند و با وسایل زمستانی مجهز کنند.
اوهمچنان گفت که راننده ها باید قوانین ترافیکی و احتیاط را هنگام عبور از سالنگ ها درنظر بگیرند.
درحال حاضر هوای سالنگ ها آفتابی است و در نبود طوفان و برف ، ساحه دید برای راننده ها تا ده کیلومتر امکان پذیر شده است.
با این حال سالنگ ها در سه شبانه روز اخیر گواه بیست و پنج برف کوچ بود ؛ رویداد هایی که تلفات انسانی درپی نداشت.
ازسویی هم دست کم سی کیلومتر جاده سالنگ شمالی تا جنوبی یخ بندان است و این امر جریان ترافیک را اندکی کند ساخته است.
موجودیت برف تا مرز یک صدو پنجاه سانتی متر در روی جاده ها و اطراف آن از چالش های دیگر در برابر جریان ترافیک در سالنگ ها خوانده می شود.
رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید درکنار اینکه بزرگ راه به روی ترافیک بازاست ، کارکنان خدماتی آنان با وسایل دست داشته شان مشغول برداشتن برف و یخک از روی جاده عمومی اند تا جریان ترافیک را عادی سازند.ختم/ابوی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا